July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII

 “ARMONIILE DUNĂRII”

Ediţia a XIV-a, Brăila, 22 martie 2024

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila şi al Primăriei Municipiului Brăila, organizează în data de 22 martie 2024, la Casa Tineretului Brăila, cea de-a XIV-a ediţie a Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii “ARMONIILE DUNĂRII”.

Evenimentul se doreşte a fi o modalitate de stimulare şi promovare a studiului muzicii uşoare în rândul tinerelor talente, precum şi de readucere în atenţia iubitorilor de artă a celor mai valoroase creaţii muzicale din repertoriul românesc şi internaţional.

Această ediţie a Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii „ARMONIILE DUNĂRII” se va desfăşura cu PREZENŢA FIZICĂ a concurenţilor.

La ediţia anterioară, organizată în anul 2023 tot în format fizic, au participat la preselecţie 125 de concurenţi, pentru faza finală fiind admişi 65 dintre aceştia, proveniţi din: Alba-Iulia, Bacău, Bălţi (rep. Moldova), Bârlad, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cernavodă, Craiova, Focşani, Galaţi, Moreni, Slobozia, Tecuci, Vaslui.

Au fost premiaţi 30 de concurenţi, Marele Premiu şi Trofeul fiind câştigate de Damian Alexandra-Ioana, în vârstă de 16 ani, din Tecuci, judeţul Galaţi, îndrumată de domnul profesor Dragoş Gheorghiu.

Şi la această ediţie a Concursului, pentru a întări relaţiile de colaborare inter-ţări pot participa, în condiţiile prezentului Regulament, şi concurenţi din Republica Moldova.

Juriul este compus din personalităţi ale muzicii uşoare româneşti şi din profesori de specialitate.

Concursul este cuprins în Proiectul Managerial şi înAgenda Culturală a judeţului Brăila pe anul 2024.

REGULAMENT

Organizatori:

Consiliul Judeţean Brăila

Primăria Municipiului Brăila

Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu“ Brăila

Locaţie:

CASA TINERETULUI Brăila

Parteneri media:

Obiectiv – Vocea Brăilei

Infoest

Litera13

ProBraila

MD Press

Cronica de Brăila

Ştiri Brăilene

Realitatea de Brăila

Jurnalul de Brăila

Ziarul „Brăila”

Ora Brăilei

Agerpress

Radio România Actualităţi

Radio Magic FM

Radio Dens FM

http://www.cult-ura.ro

https://ghidulfestivalurilor.com/

https://ghidfest.wordpress.com/

Data:

22 martie 2024

Obiective:

 • Descoperirea, lansarea şi promovarea tinerelor talente interpretative precum şi stimularea valorilor din domeniul muzicii uşoare;
 • Readucerea în atenţia publicului şi concurenţilor a celor mai valoroase creaţii din domeniul muzicii uşoare;
 • Stimularea schimburilor culturale.

Structura:

Concursul este structurat pe patru categorii de vârstă:

 • Categoria I:      7   – 9 ani;
 • Categoria II:    10 – 12 ani;
 • Categoria III:   13 – 15 ani;
 • Categoria IV:   16 – 18 ani (neîmpliniţi la data concursului).


Înscrierea / Preselecţia: 

În vederea preselecţiei, toţi candidaţii vor completa formularul https://forms.gle/p1HF9g1JZEQPhL5K7 până la data de 10 martie 2024 şi vor încărca toate documentele/înregistrările solicitate, respectiv: 

 • copia certificatului de naştere/copia cărţii de identitate, în format .pdf/.jpg;
 • dovada plăţii taxei de participare în format .pdf/.jpg;
 • o înregistrare video cât mai recentă cu interpretarea de către concurent a unei piese de muzică uşoară (max. 5 minute);
 • negativul piesei prezentate în preselecţie, în format .mp3;
 • o fotografie „artistică” a concurentului, în format jpeg (*.jpg).

Detalii tehnice:

 • Piesa interpretată va fi aleasă din repertoriul muzicii uşoare româneşti sau internaţionale.
 • Înregistrarea video poate fi făcută cu telefonul mobil, tableta sau camera video, în format .mp4 şi fișierul redenumit (nume, prenume concurent);
 • Negativul piesei prezentate în preselecţie, în format .mp3 şi fișierul redenumit (nume, prenume concurent);
 • Se interzice prelucrarea audio a înregistrării în studio;
 • În cadrul înregistrării, ţinuta concurentului va fi decentă.

Orice abatere de la cerinţele mai sus menţionate va duce la descalificarea din preselecţie!

Taxe:

Taxa de participare este în valoare de 60 lei, plătibilă în contul RO82TREZ15121G335000XXXX, CIF 5217567, deschis la Trezoreria operativă a Municipiului Brăila, beneficiar Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu mențiunile „Taxa de participare ARMONIILE DUNĂRII”  și „numele concurentului”.

În cazul în care concurentul, din diverse motive, nu se va prezenta în concurs, taxa nu se va returna acestuia.

Juriul:

Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.

Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii cu reprezentanţi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota Preşedintelui juriului se va dubla.

Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.

Desfăşurarea concursului:

 1. Etapa de preselecţie

Preselecţia va avea loc în perioada 12-13 martie 2024, pe baza înregistrărilor video transmise organizatorilor.

Rezultatul preselecţiei, pentru etapa finală a concursului va fi afişat pe site-ul www.vespasianlungu.ro, la sectiunea „Concursuri artistice”, cel târziu pe 15 martie 2024, ora 16.00.

În urma preselecţiei, juriul va admite în etapa finală concurenţii pentru fiecare categorie de vârstă în parte. Deciziile juriului de preselecţie nu pot fi contestate.

Notarea în etapa de preselecţie, precum şi în cea finală a concursului, se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare:

 • calităţi vocale, dicţie;
 • intonaţie, interpretare;
 • ţinută, expresivitate, personalitate artistică;
 • dificultatea piesei;
 • alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.
 • Etapa finală

În urma preselecţiei, juriul va admite în etapa finală care se va desfăşura în data de 22 martie 2024, la Casa Tineretului Brăila (Calea Călărașilor 52, Brăila),  concurenţii pentru fiecare categorie de vârstă în parte. Fiecare dintre concurenţiiadmişi în urma preselecţiei va interpreta în concurs piesa pentru care a trimis negativul şi înregistrarea video.

Intrarea în concurs se va face, pe categorii de vârstă, în ordine alfabetică, şi va fi afişată pe site-ul www.vespasianlungu.ro.

Notarea în etapa finală a concursului se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare precizate mai sus.

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.

           Premii:

Se vor acorda, pe categorii de vârstă, diplome şi premii în valoare totală de 9520 lei. Repartizarea valorilor premiilor pe categorii de vârstă se va face în ziua concursului în funcţie de numărul de participanţi. În situaţia în care o categorie de vârstă nu are participanţi/sunt mai puţini, suma se va distribui către ceilalţi concurenţi din alte categorii.

Contravaloarea premiilor se va plăti după încheierea concursului, în termen de 5 zile lucrătoare, prin solicitarea scrisă a parintelui/tutorelui câştigătorului, însoţită de copie CI şi extras de cont, transmise pe adresa de e‑mail:    concursuri.spabraila@yahoo.com.

Se vor acorda diplome de participare tuturor concurenţilor admişi în etapa finală a concursului.

Câştigătorul Marelui Premiu va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului, la solicitarea organizatorilor; în acest caz, va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a celor pentru serviciile hoteliere, dacă este cazul.

Obligaţiile participanţilor: 

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită în timp util, pe e-mail, actele necesare înscrierii, înregistrarea video şi negativul a piesei pentru concurs;
 • să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea;
 • câștigătorul Marelui Premiu va susţine, la solicitarea Organizatorului, un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a celor pentru serviciile hoteliere, dacă este cazul;
 • câştigătorii Marelui Premiu şi ai Premiilor I, II, şi III pe fiecare categorie de vârstă vor fi de acord cu postarea înregistrărilor video ale melodiilor din concurs şi fotografiilor concurenţilor pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Obligaţiile organizatorilor:

 • asigură mijloacele tehnice necesare desfăşurării concursului;
 • asigură toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (premii, juriu, publicitate în presa scrisă şi online);
 • se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea. 

Drepturile de înregistrare şi difuzare:

Toate drepturile de autor prezente și conexe pentru piesele și melodiile interpretate în concurs aparțin în totalitate participanților. Organizatorul concursului (Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila) poate difuza și promova înregistrările video cu interpretările trimise, fără a deține orice drept de autor asupra acestora. Organizatorul este denumit difuzor și nu utilizator sau prestator în fapt al compozițiilor și interpretărilor prezentate în concurs.

Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului aparţin Organizatorului.

Prin completarea formularului de înscriere, concurenții şi reprezentanții legali acceptă necondiționat toate prevederile prezentului Regulament.

Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe site-ul www.vespasianlungu.ro.

Detalii suplimentare se pot obţine, de Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00, la  Prof. Ana-Maria BACIU –  0752 066 051 sau Prof. Gabriela VIZUROIU – 0745 784 363 sau la adresa de e-mail: concursuri.spabraila@yahoo.com.

          MANAGER  INTERIMAR

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE „VESPASIAN LUNGU” BRĂILA

Geanina Valentina ONODI

Întocmit,

Ana-Maria BACIU