April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Dunărea Mea

Concursul Naţional de Muzică Populară pentru Copii „DUNĂREA MEA”, Ediţia I, Brăila, 9 decembrie 2022

Şcolile Populare de Arte au fost si sunt chemate ca prin activitatea lor să contribuie la conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor cultural-artistice şi morale ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional, stimularea creativităţii, talentului şi cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative semiprofesioniste prin acest izvor nesecat de frumos şi tradiţie care este muzica populară românească.
Iată de ce Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila a decis ca din acest an să organizeze Concursul Naţional de Muzică Populară pentru Copii „DUNĂREA MEA”.
Concursul se adresează copiilor din tară şi Republica Moldova cu vârsta de 6-18 ani.
Juriul este compus din personalităţi, interpreţi şi specialişti ai muzicii populare româneşti.
Concursul este cuprins în Proiectul Managerial şi în Agenda Culturală a judeţului Brăila pe anul 2022.

REGULAMENT
Organizatori
Consiliul Judeţean Brăila
Primăria Municipiului Brăila
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu“ Brăila

Parteneri media
Obiectiv – Vocea Brăilei
ProBraila
InfoBraila.ro
Infoest.ro
StiriBrailene.net
CronicadeBraila.ro
Ziarul Brăila
Brăila Chirei
Realitatea de Brăila
Radio Magic FM
Radio Dens FM
www.cult-ura.ro
https://ghidulfestivalurilor.com/

Data
9 decembrie 2022

Obiective
• conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional;
• stimularea creativităţii şi talentului;
• cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste.

Structura
Concursul este structurat pe patru categorii de vârstă:
• Categoria A – 6 – 9 ani;
• Categoria B – 10 – 12 ani;
• Categoria C – 13 – 15 ani;
• Categoria D – 16 – 18 ani (neîmpliniţi la data concursului).
Concurentii de la categoriile A si B vor interpreta pentru preselecţie si concurs o melodie cu acompaniament înregistrat cu durata de maxim 5 min.
Concurentii de la categoriile C si D vor interpreta pentru preselecţie si concurs 2 melodii, una fără acompaniament cu durata de maxim 2 min. şi una cu acompaniament înregistrat cu durata de maxim 5 min.

Înscrierea / Preselecţia
În vederea preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 24 noiembrie 2022, pe e mail concursuri.spabraila@yahoo.com (sau/şi prin WeTransfer – www.wetransfer.com) următoarele:
• fişa de concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori;
• copia certificatului de naştere/copia cărţii de identitate;
• înregistrarea video a piesei de muzică populară cu acompaniament înregistrat pentru preselecţie şi concurs, care trebuie să respecte următoarele condiţii:

 • formatul înregistrării video va fi MPEG 4 (*.mp4); transmiterea fişierului în alt format va necesita conversia de către organizatori în formatul MPEG 4, caz în care aceştia nu îşi asumă răspunderea cu privire la diminuarea calităţii înregistrării;
 • înregistrarea video poate fi făcută cu telefonul mobil, tableta sau camera video;
 • se interzice prelucrarea audio a înregistrării în studio;
 • ţinuta concurentului va fi în costum popular specific zonei etnografice de provenienţă a melodiei interpretate.
  • Negativul pentru piesa prezentată la preselecţie, piesă care va fi interpretată şi jurizată în cadrul concursul.
  Nerespectarea condiţiilor de mai sus va avea ca efect eliminarea din concurs.
  • o fotografie „artistică” tip portret a concurentului în costum popular, în format JPEG (*.jpg), pentru includerea în albumul concursului.
  NU se percepe taxă de înscriere pentru prima etapă de preselecţie a concursului.
  Taxa de participare la concursul propriu-zis pentru concurenţii admişi în urma preselecţiei este de 50 lei, care se va achita înainte de intrarea în concurs la casieria mobilă a instituţiei. Sunt scutiţi de plata taxei de participare elevii de la clasele de canto muzică populară din Şcoala organizatoare, Şcolile populare de arte din ţară sau din Centrele culturale în cadrul cărora există secţii / şcoli populare de arte. Pentru a beneficia de scutire, elevii trebuie să trimită, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii, o adeverinţă semnată de reprezentantul legal al Şcolii de arte / Centrului cultural pe care o/îl reprezintă.

Juriul
Juriul este compus din personalităţi, interpreţi şi specialişti ai muzicii populare româneşti.
Membrii juriului vor păstra confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, jurizarea se va face în acest caz de către ceilalţi membri ai juriului.

Desfăşurarea concursului
Concursul va avea două etape distincte.

 1. Preselecţia
 2. Concursul propiu-zis
  Notarea la preselecţie şi concurs se va face cu respectarea următoarelor criterii de jurizare:
  -calităţi vocale, dicţie;
  -intonaţie, interpretare, precizie ritmică, frazare;
  -ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, concordanţa costumul popular al concurentului cu zona entografică de provenienţă melodiei interpretate;
  -autenticitatea şi valoarea artistică a piesei;
  -dificultatea piesei;
  -alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.
  Preselecţia va avea loc în data de 28 noiembrie 2022, pe baza înregistrărilor video transmise organizatorilor. Juriul pentru preselecţie va admite în etapa finală câte 8-12 concurenţii pentru fiecare categorie de vârstă.
  Deciziile juriului de preselecţie nu pot fi contestate.
  Rezultatul preselecţiei pentru etapa finală a concursului va fi afişată pe site-ul www.vespasianlungu.ro în data 29 noiembrie 2022, până la ora 15.00. Odată cu rezultatele presecţiei va fi postată şi ordinea intrării în concurs, cu precizarea orei de la care concurentul trebuie să fie prezent în sală pentru proba de sunet.
  Concursul propriu-zis se va desfăşura în data de 09 decembrie 2022. Fiecare concurent va interpreta în concurs piesa prezentată la preselecţie, iar cei de la categoriile C si D si melodia pregătită fără acompaniament.
  În caz de egalitate la puncte, departajarea concurenţilor se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.
  Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul poate lua decizia de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.
  Rezultatele concursului vor fi anunţate la finalul acestuia la festivitatea de premiere. Ulterior rezultatele concursului vor fi făcute publice pe site-ul Scolii Populare de Arte www.vespasianlungu.ro şi pe pagina de facebook. Tot pe pagina de facebook vor fi postate înregistrările video din concurs şi fotografiile câştigătorilor marelui premiu şi a premiilor I, II, şi III de la fiecare categorie de vârstă.

Premii
Laureaţii concursului vor primi, pe categorii de vârstă, diplome şi premii în valoare totală netă de cel puţin 5000 lei (în funcţie de disponibilităţile existente). Marele Premiu, însoţit de Trofeu, poate fi oferit de către sponsorul principal al Concursului.
La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări privind numărul şi valoarea acestora acestora, în funcţie de clasamentul si notele obţinute de către cocnurenţi.
Premiile în bani se vor achita la casieria mobilă a instituţiei organizată în incinta Casei Tineretului Brăila.
Organizatorii vor oferi diplome de participare tuturor concurenţilor intraţi în concursul propriu-zis, după preselecţie, dar care nu vor fi premiaţi.
La solicitarea organizatorilor, câştigătorul Marelui Premiu va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului. Acesta va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a serviciilor hoteliere, dacă este cazul.

Obligaţiile participanţilor:

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită în timp util, pe e-mail, actele necesare înscrierii şi înregistrarea video a piesei pentru concurs;
 • să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea;
 • la solicitarea organizatorului, câștigătorul Marelui Premiu va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a celor pentru serviciile hoteliere, dacă este cazul;
 • câştigătorii Marelui Premiu şi ai Premiilor I, II, şi III pe fiecare categorie de vârstă să fie de acord cu postarea înregistrărilor video a melodiei cu acompaniament din concurs şi fotografiilor concurenţilor pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Obligaţiile organizatorilor:

 • să asigure:
   mijloacele tehnice necesare desfăşurării concursului ;
   toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (premii, juriu, publicitate în presa scrisă şi online);
 • se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în conformitate cu cele prezentate şi acceptate prin fişa de înscriere.

Drepturile de înregistrare şi difuzare
Toate drepturile de autor prezente și conexe pentru piesele și melodiile interpretate în concurs aparțin în totalitate participanților. Organizatorul concursului (Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila) are dreptul de a difuza și promova înregistrările video cu interpretările trimise. Organizatorul este denumit difuzor și nu utilizator sau prestator în fapt al compozițiilor și interpretărilor prezentate în concurs.
Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului aparţin Organizatorului.
Prin completarea fişei de înscriere, concurenții şi reprezentanții legali acceptă necondiționat toate prevederile prezentului Regulament.
Regulamentul concursului şi Fişa de înscriere în format *.doc sunt disponibile şi pe site ul www.vespasianlungu.ro.
Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe site-ul www.vespasianlungu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0239/612.104, 0770/492.028 sau pe e-mail concursuri.spabraila@yahoo.com.

MANAGERUL Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila Gigi-Cristian MOROZAN
DIRECTOR CONCURS Expert Viorel TOADER