April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Floare de April

FESTIVALUL NAȚIONAL „FLOARE DE APRIL”Ediția a XXIX-a, 29 aprilie 2023.
Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasării în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale, dar și descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicale.
REGULAMENT
Festivalul-concurs se adresează atât copiilor cât și tinerilor soliști vocali din Case de Cultură, Școli populare de artă, Cămine Culturale, Licee de Artă, Cluburi ale copiilor, etc.
LOC DESFĂȘURARE:
Festivalul-concurs „Floare de April” se desfășoară anual în municipiul Tecuci, pe scena Sălii de Spectacole „Ion Petrovici”.
DATA DESFĂŞURĂRII:

 • Perioada de înscriere: 20.03.2023 – 23.04.2023;
 • Preselecții: 24.04.2023;
 • Desfășurarea concursului: 29.04.2023.

CATEGORII DE VÂRSTĂ:
1. Interpreți având vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani.
2. Interpreți având vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani.
3. Interpreți având vârsta cuprinsă între 10 și 12 ani.
4. Interpreți având vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani.
5. Interpreți având vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

CONDIȚII PARTICIPARE:
Concurenţii participanți vor completa şi vor trimite până la data de 23 APRILIE 2023:
-Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesa în cauză. (Problemele ce se pot ridica între interpret și compozitor/textier, nu privesc organizatorii și nici juriul festivalului-concurs „Floare de April”. Ele se vor reglementa doar între compozitor/textier/interpret);
-Certificatul de naştere/cartea de identitate se va prezenta în ziua concursului, în situația în care există neconcordanțe între datele declarate și cele reale concurentul va fi descalificat.
-Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
-Pozitivul şi negativul piesei din concurs trebuie să fie în format audio (.mp3 sau .wav), durata pieselor să fie între 2,00 – 3,30 minute;
-Poza color în format jpg.
Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecţiei pentru concurs, la adresa de mail: festivaltecuci@yahoo.ro sau prin poștă pe adresa: Casa de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, județul Galati, cod 805300.
Concurenții vor interpreta o singură piesă la alegerea profesorului sau îndrumătorului.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE.
Preselecția va avea loc în ziua de 24.04.2023, iar participanţii admişi în concurs se vor regăsi ȋn listele care vor fi afișate în ziua de 25.04.2023, pe site-ul Casei de Cultură www.culturatecuci.ro și pe pagina de facebook a instituției.
Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică și va fi afișată pe pagina de facebook și www.culturatecuci.ro
Concurenții admiși sunt rugați să se prezinte la Sala de Spectacole „Ion Petrovici”, în ziua concursului, 29 aprilie 2023 pentru stabilirea detaliilor organizatorice și verificarea materialelor audio de concurs.
Proba de microfon nu este obligatorie. Concurenții pot repeta o strofă și un refren.

TAXA DE ÎNSCRIERE:
Aceasta se achită dupӑ afișarea rezultatelor preselecției în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX deschis la Trezoreria Tecuci, CUI 4973562, numerar la sediul Casei de Culturӑ, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, municipiul Tecuci, județul Galați, în valoare de 120 lei/per.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

 • Să respecte prevederile prezentului regulament;
 • Să trimită în timp util actele necesare înscrierii;
 • Negativul și pozitivul în format mp3 pe adresa de email: festivaltecuci@yahoo.ro;
 • Să achite taxa de participare;
 • Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
 • Să păstreze liniștea pe toată durata concursului;
 • Cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:

 • Toate condițiile pentru buna desfășurare a concursului (sunet, premii, juriu, recital, etc.);
 • Paza și protecția pe toată durata concursului.

PREMII:
Se vor acorda:

 • Marele Trofeu „Eugen Bertea” (1000 lei), trofeu categorie (300 lei), un premiul I, un premiul II, un premiul III și trei mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă și diploma de participare.
 • Marele Trofeu va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs.

JURIUL:
În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului.
Câștigătorul marelui trofeu va susține un microrecital la ediția imediat următoare a concursului.
Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor, artiști consacrați.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Dacă membri ai juriului sunt și profesor ai concurenților, nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.
Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.

CRITERII DE NOTARE:

 • Adecvarea melodiei, text/vârstă (pe categorii de vârstă): 10%;
 • Gradul de dificultate al piesei: 15%;
 • Calităţile interpretative (precizia intonaţiei, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simțul ritmic, stilul interpretării, particularităţi vocale): 65%;
 • Expresivitatea artistică si tinuta scenică: 10%;

RELATII SUPLIMENTARE:

 • se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62;
 • la telefoanele: secretariat 0372727260, coordonator 0768965550.

PARTENERI MEDIA: Radio Tecuci, Radio România Iași, Ziarul Tecucean.
Coordonator,
Referent,
Vișan Claudiu
Director festival,
Călugăru Cristian Gabriel