July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Concurs International de interptetare intrumentala si vocala – Oradea 2022

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ ȘI VOCALĂ – ORADEA 2022, Ediția a II-a online

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI REGULAMENT

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ
ȘI VOCALĂ organizat de Universitatea din Oradea – Facultatea de Arte / Departamentul
Muzică este dedicat elevilor şi studenţilor de la instituțiile vocaţionale de specialitate din
țară și străinătate, precum și tinerilor muzicieni profesioniști. Competiţia se va desfăşura
online pe secţiuni şi categorii de vârstă după cum urmează:

I. INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – pian, vioară, violă, violoncel,
contrabas, chitară, instrumente de suflat din lemn, instrumente de percuţie:
categoria A (9–11 ani)
categoria B (12-15 ani)
categoria C (16–19 ani)
categoria D (20-23 ani)
categoria E (24+ ani)
INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – instrumente de suflat din alamă:
categoria B (12-15 ani)
categoria C (16–19 ani)
categoria D (20-23 ani)
categoria E (24+ ani)

II. INTERPRETARE VOCALĂ – canto clasic:
categoria A (14–19 ani)
categoria B (20–23 ani)
categoria C (24+ ani)

III. MUZICĂ DE CAMERĂ:
categoria A (12–15 ani)
categoria B (16-19 ani)
categoria C (20–23 ani)
categoria D (24+ ani)

2 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul se va desfăşura într-o singură etapă care constă în vizionarea
înregistrărilor încărcate pe YouTube de către concurenți, urmată de jurizare și premierea
pe secţiuni la care se vor acorda distincțiile juriului. Participarea la concurs este
condiționată de transmiterea următoarelor documente la adresa arte@uoradea.ro :

 • Fișa de înscriere la concurs, care se poate descărca de pe site-ul concursului:
  https://arte.uoradea.ro/ro/cercetare-av-2/concursuri-festivaluri-proiecte/440-
  concurs-international-de-interpretare-instrumentala-si-vocala-editia-a-2-a (pdf
  sau jpg)
 • Copie după actul de identitate al concurentului (pdf sau jpg)
 • Copie după actul de identitate/certificatul de naștere al concurentului + Copie
  după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal în cazul concurenților
  minori (pdf sau jpg)
 • Dovada achitării taxei de participare (pdf sau jpg)
  Redarea pieselor din memorie este obligatorie, cu excepția secțiunii Muzică de
  cameră și Interpretare instrumentală – instrumente de percuție. La secțiunea Interpretare
  instrumentală una dintre lucrările înregistrate poate să fie și lucrare solo (studii, lucrări
  instrumentale scrise fără acompaniament).
  Ulterior înscrierii repertoriul nu mai poate fi modificat.
  Înregistrările încărcate de către concurenți pe YouTube trebuie să includă numele
  concurentului și repertoriul interpretat și să respecte următoarele cerințe:
 • În imagine trebuie să fie vizibili integral atât interpretul / interpreții cât și
  acompaniatorul
 • Înregistrările trebuie să fie făcute cu o camera fixă
 • Este acceptată folosirea unor microfoane profesioniste pentru captarea sunetului
 • NU SE ACCEPTĂ ÎNREGISTRĂRI EDITATE
 • Concurenții vor trimite fie un singur link cu lucrările interpretate succesiv, fără
  secționarea înregistrării, fie pot trimite maximum 2 link-uri distincte, fără
  secționarea înregistrării între părțile lucrărilor
 • Link-urile trebuie să fie direct accesibile, fără restricționare prin parole sau
  coduri de acces
 • Se admit înregistrări de la evenimente anterioare concursului, dar nu mai vechi
  de 1 ianuarie 2021. În acest caz candidatul se va înscrie la categoria aferentă
  vârstei pe care a împlinit-o până la data de 15.02.2022
 • La secțiunile Interpretare instrumentală și Interpretare vocală se admit
  înregistrări doar cu acompaniament de pian (exclus orchestră). La secțiunea
  Muzică de cameră nu se admit înregistrări ale unor lucrări din genul concertant.

3 SECȚIUNEA I:
Interpretare Instrumentală
Concurenții vor prezenta 2 lucrări la alegere diferite ca stil, gen şi caracter. Timpul
total al înregistrării sau timpul cumulat al înregistrărilor fiecărui interpret nu trebuie să
depășească 30 de minute.
SECŢIUNEA II:
Interpretare Vocală
Concurenții vor prezenta 2 lucrări la alegere diferite ca stil, gen şi caracter. Timpul
total al înregistrării sau timpul cumulat al înregistrărilor fiecărui interpret nu trebuie să
depășească 20 de minute.
SECȚIUNEA III:
Muzică de cameră
Concurenții vor prezenta o singură lucrare la alegere. Timpul total al înregistrării nu
trebuie să depășească 30 de minute.
EVALUAREA CONCURENȚILOR:
Performanţa concurenţilor va fi apreciată de către juriu pe baza înregistrărilor
încărcate pe YouTube la înscrierea în concurs.
La toate cele trei secțiuni evaluarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor
criterii: 1. interpretare artistică; 2. realizare tehnică; 3. aport personal al interpreților.
Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de contestaţie.
Premiile juriului vor fi acordate pe secțiuni, categorii de instrumente (pian, coarde,
suflători lemn, suflători alamă, percuție) și categorii de vârstă. Juriul își rezervă dreptul de
a nu acorda toate premiile în cazul în care punctajul nu este îndeplinit.
PREMII:
Marele Premiu (1000 EUR)
Premiul Special al Juriului (500 EUR)
Locul I (95-100 de puncte)
Locul II (90-94 de puncte)
Locul III (85-89 de puncte)
Mențiune (80-84 de puncte)
Premii speciale – 2 concerte în calitate de solist cu orchestra Filarmonicii de Stat
din Oradea în stagiunea 2022-2023, în funcție de evoluția situației Covid 19; premii
acordate de partenerii concursului (Premiul Operei Naționale București, Premiul Tomasi);
participări gratuite la masterclass-uri susținute de membrii juriului și organizate de
Departamentul Muzică al Facultății de Arte / Universitatea din Oradea pe parcursul anului
2022 sau 2023, în funcție de evoluția situației Covid 19. Premiile speciale nu includ
decontarea cheltuielilor de transport și cazare ale câștigătorilor.
Marele Premiu (1000 EUR) se va acorda de către juriu celui mai bun dintre
câştigătorii locurilor I care au obținut 100 puncte.
Se vor acorda diplome de participare tuturor concurenților, profesorilor coordonatori și
corepetitorilor concurenților. Diplomele de participare și premiile vor fi trimise concurenților
prin e-mail. Premiile în bani vor fi virate în conturile câștigătorilor / tutorilor legali în cazul
concurenților minori, după contactarea acestora de către organizatori.
TAXA DE ÎNSCRIERE: 65 EUR (sau echivalentul în RON la cursul BNR al
zilei) va fi achitată în contul:
Asociația Culturală CULTURE ON – București,
Libra Bank RO10BREL0002000723770100 (plată în RON) sau
RO96BREL0002000723770201 (plată în EUR)
cu specificația: Taxă de Înscriere Concurs Internațional Oradea 2022
Data limită pentru înscrieri: 31 martie 2022. Rezultatele concursului vor fi
anunțate pe site-ul concursului în data de 23 aprilie 2022.
Notă: Nerespectarea condițiilor din regulament duce la excluderea automată din
concurs a concurentului, fără drept de contestație și fără returnarea taxei de înscriere.
Prin înscrierea la concurs (transmiterea fișei de înscrierea, achitarea taxei și
încărcarea înregistrării pe YouTube) concurenții declară că sunt de acord cu termenii și
condițiile prezentului regulament.