July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Capitala Muzicală

REGULAMENT

 1. Obiective:
  Ediția a X-a a Festivalului Internaţional „Capitala Muzicală” se desfășoară în „Piața Huet” din Sibiu în perioada 02-04.09.2022 și face parte din Programul educaţional internațional “Viaţa la Pozitiv – Positive Life”, program aflat în organizarea Asociaţiei “Positive Life”, a Liceului de Artă Sibiu şi a Liceului Tehnologic “Independenţa” din Sibiu.
  Acest festival-concurs îşi propune să promoveze muzica, să încurajeze şi să contribuie la descoperirea a cât mai multor tinere talente, să promoveze şi să stimuleze cele mai valoroase prezenţe, asigurând un cadru propice pentru evoluţia tuturor tinerilor interpreţi într-un concurs desfășurat în condiții de spectacol televizat, și să creeze posibilitatea ca tinerele talente din domeniul muzicii să se cunoască, să se întâlnească și să împărtășească din experiența proprie și celorlalți.
 2. Perioada desfăşurării, procedura şi data limită de înscriere:
  Concursurile se desfășoară în zilele de 02 și 03 septembrie 2022, fiind urmate de premierea concurenților.
  În data de 04 septembrie 2022 fiecare membru al juriului va înmâna în cadrul Galei Laureaților premiile cuvenite câștigătorilor trofeelor: trofeul fiecărei grupe de vârstă, al fiecărei secțiuni muzicale și al Trofeului Festivalului.
  Înscrierea în concurs se realizează online şi se face individual, pentru fiecare concurent în parte, prin trimiterea pe e-mail-ul capitalamuzicala@gmail.com până în data de 15 iulie 2022 a materialelor prevăzute în capitolul 5 . ATENȚIE !!! Aplicanții vor fi înscriși DIRECT în concurs. NUMAI în situația în care numărul aplicanților va depăși numărul celor 10 locuri disponibile în fiecare grupă de vârstă, a oricărei secțiuni muzicale, se va realiza o preselecție GRATUITĂ a dosarelor de concurs respectându-se prevederile capitolului 5.
  Perioada de trimitere: 15 februarie – 15 iulie 2022;
 3. Tema concursului:
  “Viaţa la pozitiv” – Fiecare concurent va avea posibilitatea de a-și demonstra calitățile, talentul și valoarea interpetând o melodie cu tentă pozitivă în cadrul unui concurs desfășurat în condiții de spectacol televizat, jurizat la cele mai înalte standarde de profesioniști. Numele tuturor membrilor juriului pentru acestă ediție a festivalului va fi anunțat DUPĂ încheierea înscrierilor.
 4. Participanţii:
  Poate participa la acest concurs orice tânăr ce NU a împlinit vârsta de 21 de ani până la data concursului, respectând regulamentul, chiar dacă au mai participat la vreuna din edițiile anterioare, dar care nu a câștigat Marele premiu: Trofeul Festivalului. Organizatorii vor înscrie direct în concurs fiecare aplicant, la secţiunea şi grupa de vârstă specifică, doar în cazul în care numărul aplicanților va depăși numărul locurilor disponibile fiecărei grupe de vârstă, a oricărei secțiuni muzicale, vor realiza o preselecție GRATUITĂ a dosarelor de concurs respectând prevederile capitolului 5.
 5. Structură, condiții de participare:
  5.1 Concursul se va axa pe 4 secțiuni muzicale:
 • Muzică instrumentală ( orice instrument muzical, cu sau fără corepetitor )
 • Folk
 • Muzică Tradițională
 • Muzică uşoară
  Fiecare secțiune muzicală va fi structurată pe 7 grupe de vârstă cu maxim 10 concurenți:
  Grupa 1 – 4 – 6 ani
  Grupa 2 – 7 – 8 ani
  Grupa 3 – 9 – 10 ani
  Grupa 4 – 11 – 12 ani
  Grupa 5 – 13 – 14 ani
  Grupa 6 – 15 – 16 ani
  Grupa 7 – 17 – 20 ani

Suplimentar:
O GRUPĂ de CANTO CLASIC (operă, operetă, canțonetă, e.t.c.) și o grupă separată de GRUPURI ( „4 mâini”, Duet, Trio …..) la fiecare secțiune muzicală.
În cazul în care numărul celor care vor aplica pentru accederea în faza live a concursului va fi mai mic decât numărul prevăzut de prezentul regulament pentru fiecare grupă, organizatorii vor restructura numărul și/sau vârstele grupelor. În cazul în care doritorii vor depăși numărul locurilor disponibile în fiecare grupă, finaliștii vor fi selectați în urma unei preselecții gratuite.

5.2 Dosarul de înscriere trebuie trimis ONLINE pe email-ul festivalului capitalamuzicala@gmail.com în perioada 15 februarie – 15 iulie 2022 și conține:
• Anexa 1: Fişa de înscriere completată integral, semnată și scanată/fotografiat;
• Anexa 2 – Formularul „Drepturi de autor” completat, semnat și scanat/fotografiat;
• Anexa 3: Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat și scanat/fotografiat;
• Copie a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate;
• ATENȚIE: nu se admite interpretarea ACELEIAȘI melodii în cadrul aceleiași grupe de vârstă.
Primul înscris are prioritate în alegerea melodiei de concurs!!!
• Pentru secțiunile de Muzică Tradițională, Canto Clasic și Muzică UȘOARĂ: o piesă înregistrată (pozitiv) în format .mp3 (pentru a nu apărea cheltuieli suplimetare, această înregistrare poate fi diferită de cea pe care dorește să o interpreteze în concurs…). Durata înregistrării nu poate depăşi 4:00 minute. În cazul în care concurentul nu deține înregistrări actuale se poate trimite pentru preselecție un link youtube al unei interpretări dintr-un concurs anterior…
• La celelalte secțiuni muzicale, respectiv FOLK sau Muzică Instrumentală, eventuala PRESELECȚIE va fi efectuată pe bază de CV și/sau link youtube. Dacă pentru prestația LIVE e nevoie de un acompaniament pe suport digital, acesta va fi trimis pe e-mail (pentru playlist-ul de concurs…). Grupurile sunt acceptate și cu piese de maxim 6 minute. Se poate veni cu corepetitor propriu sau se poate recomanda corepetitor de către organizatori, cu obligația concurentului de a trimite la înscriere și partitura.

NU EXISTĂ TAXĂ DE PRESELECȚIE – preselecția se va face gratuit, doar concurenții calificați în finală vor achita donația de organizare.

5.3 În perioada 20 iulie – 01 august 2022 va avea loc anunțarea concurenților admiși în concurs.
• Concurenții admişi pentru prestația live vor fi anunțați telefonic și/sau pe adresa de email de unde au fost trimise materialele pentru înscriere. Doar concurenții ADMIȘI care au completat și restul materialelor necesare pentru dosarul de înscriere vor fi afişati în data de 09 august 2022 pe site-ul https://www.capitalamuzicala.ro , pe Facebook “Capitala Muzicală“ (https://www.facebook.com/festivalcapitalamuzicala) și pe alte site-uri de promovare de specialitate.
• Până la data afișării finaliștilor toți concurenții anunțați că au fost ADMIȘI vor trimite: negativul pe suport digital (pentru playlist-ul de concurs..), Fotografie color în prim plan (cât mai recentă) și copia chitanței cu donația pentru organizarea festivalului cu datele:
Asociația Positive Life, CIF 5339564
în contul: RO04 BTRL 0330 1205 P722 11XX, Banca Transilvania Sibiu
după cum urmează:
• Interpreții Soliști – 305 Lei (pentru concurenții ce doresc participarea la mai multe secțiuni se va adăuga 150 Lei pentru fiecare secțiune suplimentară);
• Grupuri – 455 Lei (indiferent de numărul membrilor grupului);
În cazul neprezentării la concurs donația NU se returnează. Va fi luată în considerare pentru o eventuală calificare pentru participarea la ediția următoare.

5.4 La fiecare grupă de vârstă se vor califica în finală MAXIM 10 concurenţi; Fiecare grupă de vârstă va avea doi concurenți de rezervă (al XI-lea și al XII-lea clasat în urma eventualei preselecții, care vor înlocui concurentul/ții care din diverse motive nu poate/pot participa la concurs). Atenție: Concurenții de rezervă vor ocupa și locul concurenților ce nu au completat restul materialelor până la data de 08 august 2022.

5.5 La grupa de vârstă unde nu se califică în finală minim 7 concurenţi, se vor comasa/regrupa grupele de concurs. În cazul în care unul dintre finaliști nu se va putea prezenta la concurs are obligația de a anunța organizatorii pentru a se putea înlocui materialele cu cele ale unuia din aplicanții aflați pe lista de rezervă.

5.6 – Vor fi admise în concurs maxim 10 duete şi/sau grupuri la FIECARE Secțiune Muzicală.
– Vârsta împlinită de concurent la data desfăşurării concursului va stabili grupa din care acesta va face parte, iar ziua naşterii va arăta ordinea de intrare în concurs. ATENȚIE: în cazul în care concurenții doresc moment coregrafic se va ține cont la stabilirea ordinii de intrare în concurs și de timpii necesari pentru schimbarea ținutei dansatorilor.
Atenție: La secțiunile unde NU se completează cele 7 grupe de vârstă, valoarea premiului Trofeului de secțiune muzicală va fi REDUSĂ proporțional.

5.7 – Repertoriul:
Liber ales la TOATE secțiunile, respectând toate condițiile prezentului Regulament, cu atenționarea faptului că primul concurent care trimite dosarul de înscriere are dreptul de a-și alege melodia de concurs: nu se admite interpretarea ACELEIAȘI melodii în cadrul aceleiași grupe de vârstă.
La Secțiunea Muzică Instrumentală concurenții trebuie să se încadreze între 2 min. și maxim 10 min (în funcție de vârstă…cel mai tânăr participant având cel mai scurt repertoriu) și să interpreteze fără partitură una sau două lucrări muzicale. La cerere se asigură Corepetitor, cu obligația trimiterii partiturii odată cu dosarul de înscriere; se admite și corepetitor propriu dacă concurentul consideră necesară prezența acestuia (va fi evaluat momentul în ansamblul său).
La Secțiunea Folk se admit corepetitori sau orchestrații pe suport digital.
La Secțiunea Muzică Tradițională se va puncta frumuseţea şi autenticitatea costumului tradițional purtat de interpret/ă. Pentru concurenții cu vârsta peste 10 ani este obligatorie interpretarea UNEI STROFE fără acompaniament orchestral (dintr-o doină, cântec doinit, baladă, folclor tradițional lent) cea mai mare notă obținută în urma acestei interpretări conducând la premierea intepretului și audiția acestei interpretări în cadrul Galei Laureaților. ATENȚIE : minim una din cele două melodii interpretate să provină din zona folclorică pe care o reprezintă.
Concurenții își pot înfrumuseța momentul cu aportul unei trupe coregrafice proprii sau puse la dispoziție de organizatori.

5.8 Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale acestora, a melodiilor interpretate în concurs, concurentul fiind unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării la acest concurs;

5.9 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a promova înainte de desfăşurarea concursului, în timpul şi după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în scopuri necomerciale, evenimentul şi participanţii. De asemenea Comitetul de Organizare, împreună cu membrii juriului îşi rezervă dreptul de a selecta concurenţii, după jurizarea prealabilă a materialelor trimise la înscriere.

 1. Modul de desfăşurare:
  15 februarie – 15 iulie 2022 – Trimiterea dosarelor de aplicare a concurenților
  20 iulie 2022 – 01 august 2022– Anunțarea concurenților ai căror dosare au fost admise
  02 – 08 august 2022– Completarea dosarelor finaliștilor cu restul materialelor necesare
  09 august 2022– Afişarea finaliştilor + Programul desfășurării
  02 septembrie 2022 – Concursurile de muzică Instrumentală, Canto clasic, Folk și Muzică tradițională, Recitaluri invitați + Trofee 2021, Premierea concurenților
  03 septembrie 2022 – Concursul de Muzică Ușoară, Recitaluri invitați + Trofee 2021, Premierea concurenților
  04 septembrie 2022 – Gala Laureaților: Premierea câștigătorilor tuturor TROFEELOR: ale fiecărei grupe de vârstă, ale fiecărei secțiuni muzicale și a Marele Premiu + Recitalurile Trofeelor de secțiune, a Trofeului Festivalului și a altor invitați
 2. Validitate:
  Pentru ca participarea să fie considerată validă, concurenţii trebuie să respecte tema „Viaţa la Pozitiv”, melodia trebuie să conţină versuri adecvate vârstei concurentului, ţinuta trebuie să NU conţină elemente vulgare și să se încadreze în specificul secțiunii muzicale. Să respecte criteriile regulamentului şi să se încadreze în datele limită din prezentul Regulament, orice întârziere duce la descalificare și înlocuire a acestuia cu prima rezervă disponibilă.
 3. Desemnarea câştigătorilor; Jurizare şi premii:
  8.1 Concurentul cu cea mai mare medie a notelor va câștiga Trofeul Festivalului = 4.800 lei.
  8.2 Fiecare secțiune muzicală din concurs va avea un Trofeu al Secțiunii Muzicale = 2.400 lei.
  8.3 Fiecare grupă de vârstă va avea câte UN Trofeu de grupă, 1 Loc I, 1 Loc II, 1 Loc III, Trei Menţiuni și Trei Premii Speciale.
  8.4 Toți concurenții vor fi recompensați cu diplome, trofee și materiale sponsorizate. Toate premiile se vor înmâna PERSONAL pe scenă în cadrul festivităților de premiere. Prezența câștigătorilor trofeelor la Gala Laureaților este obligatorie, nu se trimit premiile prin poștă. Premiile în bani vor fi ridicate PERSONAL de la Secretariatul Festivalului imediat DUPĂ terminarea Galei Laureaților pentru a nu perturba desfășurarea galei. În funcție de aportul sponsorilor vor fi recompensați pecuniar mai mulți câștigători. La secțiunile unde nu se completează grupele de concurs, se va diminua direct proporțional premiul pentru câștigătorul Trofeului Secțiunii și pentru ceilalți câștigători. Se vor încuraja şi sprijini cât mai mulți participanţi cu Premii Speciale acordate de Sponsori şi Parteneri (Primăria Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, Liceul Tehnologic Independența Sibiu, Liceul de Artă Sibiu, Școala Populară de Artă, Casa de Cultură a Studenților Sibiu e.t.c.), se vor acorda titlurile de Miss & Mister Festival, Popularitate, Cea mai frumoasă doină, Cel mai frumos costum popular, Cel/cea mai tânăr/ă concurent/ă, Originalitate, Compoziție etc.
  DOAR Câștigătorii Trofeului Festivalului într-una din edițiile anterioare NU vor mai putea participa la concursul vreunei ediții ulterioare, dar aceștia vor fi invitați să participe cu un recital la spectacolul din cadrul Galei Laureaților ediției ulterioare câștigării marelui premiu, precum și să participe ca MEMBRU al juriului și cu un recital într-una din edițiile ulterioare.
  În cazul mediilor egale departajarea va fi făcută de către notele (sau opinia) Președintelui Juriului.
  Toate instituţiile şcolare de unde provin participanţii vor primi distincţii.
  Toţi profesorii coordonatori vor primi distincţii.

8.5 Criteriile care stau la baza acordării notelor vor fi:

 • calitate interpretativă;
 • dificultatea melodiei;
 • prezenţă scenică;
 • dicţie;
 • intonație;
 • emisie vocală;

8.6 Juriul va fi format din:

 • Membrii ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Romania
 • Reprezentanți ai mediului academic
 • Artişti consacraţi din fiecare domeniu
 • Câștigători ai Trofeului Festivalului în una din edițiile anterioare
 • Reprezentanţi ai: autorităţilor locale; partenerilor și organizatorilor; sponsorilor ce conferă premii speciale;
  mass-media;
  Comunicarea componenţei Juriului se va face prin intermediul site-ului festivalului https://capitalamuzicala.ro/ , precum și pe pagina https://www.facebook.com/festivalcapitalamuzicala și pe alte canale de comunicare.
  Din Juriu NU vor face parte profesori coordonatori ai concurenților admiși în concurs!
  Câștigătorul/câștigătoarea Trofeului Festivalului va fi invitat să facă parte din juriul festivalului la o ediție ulterioară!
  Membrii juriului îşi rezervă dreptul de a acorda premii speciale ( Ex. Premiul Special al Juriului, Premiul Special al Concursului, Artistul festivalului, e.t.c. ), pentru participanţii care dovedesc calităţi interpretative deosebite. De menţionat faptul că aceste premii nu fac parte din concurs şi vor fi acordate spontan, doar în cazul în care juriul se autosesizează şi comunică organizatorilor o astfel de decizie.
  Evaluarea concurenţilor se va face după susţinerea piesei, cu note de la 5 la 10, putându-se acorda şi jumătăţi, sfert, zecimi sau sutimi de punct (8,50; 8,89…) de către fiecare membru al juriului pe un formular special, în timpul sau imediat după interpretarea piesei în concurs. Clasamentul va fi alcătuit în ordinea descrescătoare a mediilor notelor acordate.
 1. Responsabilitatea părților și notificări cu statut juridic:
 • Organizatorii concursului nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele trimise de participanţii şi/sau care nu sunt recepţionate de organizator din motive tehnice independente de voinţa sa; Se va răspunde fiecărui mesaj primit, în termen de maxim 48 de ore de la primirea mesajului. Cei care nu au primit mesaj de confirmare a primirii materialelor sunt rugați să retrimită materialele și/sau să contacteze organizatorii.
 • Organizatorii nu plătesc pentru producerea momentului artistic al concurenților. Prin participare, concurenţii renunţă la orice pretenţii de remuneraţie în legătură cu promovarea evenimentului şi după terminarea acestuia atâta timp cât acțiunea are scop cultural şi de promovare a Festivalului.
 • Înainte de terminarea perioadei de trimitere a aplicațiilor organizatorii pot modifica prezentul regulament pentru îmbunătățirea calității festivalului sau a condițiilor oferite concurenților.
 • La fiecare secțiune muzicală se asigură timp și spațiu (…pian) pentru repetiție („probă”).
 • Prezența concurentului la probele de sunet (repetițiile) organizate înaintea desfășurării concursurilor este obligatorie! Ajută atât pentru acomodarea cu condițiile de scenă, cât și pentru verificarea negativelor de pe play-list. Se va interpreta maxim un minut din melodia de concurs, pentru a ne putea încadra în timpii de transmisie video și TV
 • Întrucât toate evenimentele festivalului au loc în condiții de spectacol televizat și vor fi transmise LIVE, cât și pentru desfășurarea cursivă a festivalului, prezența concurenților în culisele scenei cu 30 de minute înainte de intrarea în concurs/festivitatea de premiere este OBLIGATORIE !
 • La Gala Laureaților concurenții se vor prezenta în ținuta de scenă. Dacă au participat la mai multe secțiuni muzicale își vor alege DOAR unul din costumele de scenă.
 • Programul orar și ordinea intrării în concurs vor fi afișate în aceeași zi cu afișarea finaliștilor.
 • În cadrul Galei Laureaților unii concurenți cu siguranță vor primi mai multe premii. Nu părăsiți perimetrul pus la dispoziție de organizatori înainte de terminarea festivității de premiere pentru a fi siguri că veți ridica toate premiile pregătite de organizatori/juriu/parteneri.
  Mult succes tuturor!