April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Stea printre Stele

FESTIVALUL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII ŞI TINERI “STEA Printre Stele” Ediția a X – a, Editie Jubiliară
16 – 17 septembrie 2022 Teatrul de Vară “RADU BELIGAN” – Bacău – România

REGULAMENT

ASOCIATIA “CENTRUL DANIEL” AFJ, organizează în perioada 16 – 17 SEPTEMBRIE 2022, ediţia a X – a a Festivalului de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineri “STEA Printre Stele”, Bacău, România.

Festivalul de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineri “STEA Printre Stele” este un concurs de interpretare care îşi propune să contribuie la descoperirea, lansarea şi totodată valorizarea de tineri interpreţi de muzică uşoară.

Concursul se va desfasura pe parcursul a două zile : vineri 16 şi sâmbătă 17 SEPTEMBRIE 2022
Gala de premiere va avea loc sâmbătă 17 SEPTEMBRIE 2022.

Termeni şi condiţii de participare :
Copiii şi tinerii interpreţi sunt invitaţi să participe în competiţie la urmatoarele secţiuni:

 Interpretare – solişti vocali
• Categoria I : 4 – 6 ani
• Categoria a II – a : 7 – 8 ani
• Categoria a III – a : 9 – 10 ani
• Categoria a IV – a : 11 – 12 ani
• Categoria a V – a : 13 – 14 ani
• Categoria a VI – a : 15 – 16 ani
• Categoria a VII – a : 17 – 23 ani

 Interpretare grupuri vocale

 Interpretare “Stelute de 10” – Ediţie Jubiliară

     În cadrul acestei categorii pot participa atât concurenți noi, cât si concurenți care au participat la edițiile anterioare ale festivalului, inclusiv câștigători ai edițiilor precedente.

Organizatorii își rezerva dreptul de a împarți aceasta categorie în subcategorii de vârsta în cazul în care numărul înscrierilor este unul foarte mare.
*Aceasta categorie este una de sine stătătoare și nu va fi integrată în realizarea clasamentului final pentru Marele Trofeu al Festivalului.

 Melodiile prezentate în cadrul festivalului trebuie să fie live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate conţine voci de susţinere (grup vocal) cu condiţia ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală.
Melodia trebuie să exprime preocupările și aspirațiile copiilor.

 Dacă la înscrierea în concurs pe aceeaşi categorie de vârstă vor exista piese care se repetă, concurenţilor respectivi li se va solicita să trimită o a doua piesă.

 Câştigătorii trofeelor ediţiei anterioare se pot înscrie în concurs doar dacă au schimbat categoria de vârstă.

 Programul şi ordinea intrării în concurs pe zile vor fi stabilite de organizatori şi vor fi afişate în timp util pe blogul festivalului, pe pagina de Facebook a acestuia şi în fiecare zi la scenă.

 Toţi participanţii vor avea ocazia să repete pe scenă, în ordinea sosirii la sală, cu respectarea programului alocat repetitiilor.
Timpul de repetiţie al fiecărui concurent nu poate depăşi 1 minut.

 Toţi concurenţii, parinţii / aparţinatorii deţinători de drepturi vor trebui să autorizeze folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video făcute la repetiţii, concurs, gala de premiere şi în culise, pentru site-ul oficial al festivalului sau a oricărui alt produs realizat de Asociaţia noastră.

ÎNSCRIEREA CONCURENTILOR / PARTICIPANTILOR ÎN CONCURS

Fiecare concurent va trimite pâna la data de 4 SEPTEMBRIE 2022 pe adresa de mail a festivalului steaprintrestele@gmail.com urmatoarele materiale :

 1. Fişa de înscriere
 2. Copie certificat de naştere / CI concurent
 3. Fotografie prim plan / bust format ( jpg )
 4. Informarea si Consimţamântul GDPR completate si semnate în original.
 5. Negativul piesei pe care o vor interpreta în concurs
 6. Acordul compozitorului / declaraţia pe proprie răspundere (în lipsa acordului)
 7. Copie după chitanţa cu donaţie festival / concurs, chitanţa conţinând numele concurentului şi “donaţie festival”. Pentru Secţiunea individual 300 RON / Grupuri 350 RON / “Steluţe de 10” 200 RON

*Toate materialele vor fi expediate într-un singur mail, iar la subiect va fi specificat numele concurentului.

ATENTIE la adresa de mail : NU mai este valabila adresa de pe yahoo)

Pentru buna organizare şi desfasurare a evenimentului, fiecare concurent va depune până la data de 4 SEPTEMBRIE 2022 c/v donaţiei în contul organizaţiei :
Titular cont Asociaţia “CENTRUL DANIEL” AFJ, CUI 4670801
Cod Iban : RO82RNCB0026030907950001, deschis la BCR Bacău,
pe chitanţa se va menţiona numele concurentului

Menţionăm că donaţiile vor fi utilizate exclusiv în scopul organizării festivalului.
Listele cu copiii / tinerii înscrisi în concurs vor fi afişate până la data de 10 septembrie 2022
pe blogul festivalului http://steaprintrestele.blogspot.ro/ şi
pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/steaprintrestele/.

JURIZAREA
Ca în fiecare an, ne bucurăm să avem alături de noi un juriu format din profesionişti, oameni de marcă care au avut întotdeauna un cuvânt de spus în viaţa muzicală românească.
Deciziile juriului de concurs sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.
Clasamentul reprezintă ordinea ierarhică a notelor acordate de juriu participantilor astfel: se va calcula media aritmetică a notelor obţinute, după eliminarea a două note (cea mai mică şi cea mai mare). Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile.

Ţinuta de gală este obligatorie în cadrul festivităţii de premiere.
Concurenţii se vor prezenta în ţinuta cu care au evoluat în cadrul festivalului.

Premiile acordate:
Trofeul Festivalului “STEA Printe Stele” – trofeu, diplomă şi premiu în bani
Trofeul Junior – un trofeu, diploma şi premiu în bani (categoriile I, II, III, IV, V, VI)
Trofeul Adolescent – un trofeu, diploma şi premiu în bani (categoriile VII, VIII, IX)

*Pentru fiecare secţiune se vor acordă Trofeul Categoriei, Premiile I, II şi III precum şi Menţiuni.
Se vor acorda trofeu, diplomă.
*Se pot acorda premii în produse, premii în bani şi premii speciale în funcție de opţiunile presei, posturilor de televiziune și radio partenere sau organizațiilor de profil, susţinute de către sponsori.

Dispoziţii finale:

 Toţi participanţii vor completa si semna fisa de înscriere ce conţine si declaraţia prin care confirmă faptul că au citit termenii şi condiţiile de organizare a festivalului şi se obligă să respecte prevederile regulamentului atat pe durata festivalului, cât si după;
 Atât concurenţii, cât şi însoţitorii acestora trebuie să aibă un comportament decent, să nu provoace daune, să respecte toate prevederile prezentului regulament;
 Încălcarea regulamentului conduce la eliminarea din concurs;
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament.

Cele mai noi informaţii vor fi afişate pe pagina de Facebook a festivalului.

Pentru a avea acces la acestea, vă invităm să daţi like paginii noastre de festival:
https://www.facebook.com/pages/STEA-Printre-Stele/

Pentru informaţii suplimentare contactaţi organizatorii.
Date de contact : steaprintrestele@gmail.com
Persoana de contact / coordonator : Popa Ionela Catalina 0728219121

ORGANIZATORII FESTIVALULUI VĂ UREAZĂ
MULT SUCCES !!!!!