April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Fabrica de Talente 2020

Asociația „BEJAZZ FAMILY” în parteneriat cu Asociația „CONSTANTIN HAMANGIU”
FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ POP PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI – „FABRICA DE TALENTE” – BÂRLAD, 2020
Ediția I, 14 – 15 martie 2020

REGULAMENT
Festivalul internațional de muzică pop pentru copii și adolescenți „FABRICA DE TALENTE” are ca principal scop valorificarea și spirjinirea afirmării tinerilor interpreți, cu vârsta cuprinsă între 4 – 35 ani și a certificării potențialului acestora.
Secțiuni Interpretare Muzică Pop Internațională/Românească:
A. Debut – categorii de vârstă.
B. Soliști vocali – categorii de vârstă.

Taxa de participare:
Interpretare Muzică Pop Internațională/Românească:
! În taxa de participare sunt incluse produse foto-video pentru fiecare moment oferite din partea C.B. MEDIA. Acestea se vor ridica după momentul prestației artistice din ziua concursului de către concurent, pe suport digital !
190 lei – debut/interpretare soliști vocali.

 1. Structura Festivalului „FABRICA DE TALENTE”:
 • Debut:
 • Grupa I: 4-6 ani
 • Grupa II: 7-9 ani
 • Grupa III: 10-12 ani
 • Grupa IV: 14-17 ani
 • Soliști vocali:
 • Grupa I: 4-5 ani
 • Grupa II: 6-7 ani
 • Grupa III: 8 ani
 • Grupa IV: 9 ani
 • Grupa V: 10 ani
 • Grupa VI: 11-12 ani
 • Grupa VII: 13-15 ani
 • Grupa VIII: 16-18 ani
 • Grupa IX: 19 ani+
 1. Preselecția:
  Condiții de participare:
 • Concurenții trebuie să se încadreze în limitele de vârstă menționate (ani împliniți până în momentul datei limită de înscriere în concurs);
 • Pentru preselecție concurenții trebuie să trimită pe adresa de e-mail: fabricadetalente@gmail.com, următoarele documente:
  Interpretare Muzică Pop Internațională/Românească:
 • Debut/Soliști vocali :
 • link (YouTube) sau pozitiv – piesă lentă sau ritmată, din creația românească sau internațională, cu textul adecvat vârstei concurentului – piesa va fi interpretată în limba originală;
 • negativul piesei;
 • fișa de înscriere, în care se va menționa explicit secțiunea și grupa la care participă concurentul;
  dovada plății taxei de participare (190 Ron) / poză certificat înscriere direct în finala festivalului;
 • copie după certificatul de naștere / carte de identitate (în cazul concurenților care au împlinit vârsta de 14 ani);
 • fotografie color în format jpeg;
  Notă: Vă rugăm NU trimiteți materialele în formate de transfer.ro, wetransfer, etc.
 • Concurenții trebuie să achite taxa de concurs (190 Ron) în contul RO73BRDE380SV50151673800, SUCURSALA BARLAD, titular cont: BIGEA IOAN, cu mențiunea: „Taxa festival FDT – 2020” , până la data limită menționată.
  Date de contact: IOAN BÎGEA; tel. 0733.919.119; e-mail: fabricadetalente@gmail.com
  Data limită de înscriere: 8 martie.
 1. Finaliștii:
  Concurenții vor interpreta în finală, în sala de spectacol a Teatrului “Victor Ion Popa”, Bârlad.
 • O piesă cu negativ menționată în fișa de înscriere.
  TEXTUL PIESELOR (ÎN LIMBA ORIGINALĂ) TREBUIE SĂ FIE ADECVAT VÂRSTEI CONCURENTULUI.
  ! nerespectarea acestei cerințe poate duce la descalificare !
 1. Obligațiile organizatorilor:
 • Să afișeze concurenții admiși în finală până pe data de 10 martie, pe Facebook-ul oficial: https://www.facebook.com/fabrica.de.talente.iba/
 • Să asigure sala de repetiții și spectacol;
 • Să asigure condiții optime de desfășurare a manifestării artistice;
 • Să asigure spațiul necesar pentru pregătirea înaintea intrării în scenă a concurenților.
 1. Obligațiile participanților:
 • Să respecte regulamentul concursului;
 • Să respecte programul de repetiții și spectacol;
 • Să se prezinte în sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată pentru concurs;
 • Încălcarea regulamentului determină eliminarea din concurs;
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea în privința drepturilor de autor ale pieselor prezentate în concurs.
 1. Criterii de selecție și jurizare:
 • Calitățile vocale și interpretative: intonație, claritate timbrală, frazarea conținutului muzical, interpretare conformă cu cerințele piesei / momentului prezentate în concurs;
 • Prezența și mișcarea scenică;
 • Ținuta adecvată.
 1. Obligațiile juriului:
 • La finalul evoluției concurenților din cadrul unei grupe, membrii juriului vor discuta cu concurenții, analizând evoluția artistică a acestora;
 • Evaluarea va fi realizată de către toți membrii juriului;
 • Secretarul juriului va realiza clasamentul concurenților în ordinea descrescătoare a mediilor;
 • Borderourile finale cu semnăturile membrilor juriului rămân la organizatori;
 • Deciziile juriului sunt incontestabile și definitive.
 1. Premiile:
 • Pentru fiecare secțiune/ categorie de vârstă se vor acorda Trofeul, Premiile 1, 2, 3, Mențiune și Premii Speciale;
 • Marele Trofeu „FABRICA DE TALENTE” va fi acordat concurentului cu cea mai mare medie indiferent de categoria de vâsrtă pentru fiecare secțiune;
 • Fiecare membru al juriului va înmâna “TROFEUL JURATULUI” concurentului preferat, indiferent de premiul obținut anterior de acesta;
 • Directorul festivalului va oferi “TROFEUL BEJAZZ FAMILY” unui singur concurent ales, care va fi scutit de taxa de înscriere la următorul/ un alt festival organizat de Asociația “BEJAZZ FAMILY”;
 • Președintele de onoare are dreptul de a acorda premiul „THE VOICE OF GOD” pentru fiecare categorie de vârstă, concurentului ce posedă calități vocale deosebite.
 1. Programul festivalului:
  ! Programul are caracter informativ. La închiderea înscrierilor se va afișa programul exact pentru fiecare secțiune în parte, așa cum este prezentat mai jos !
  14 – 15 martie
  Facebook: Fabrica De Talente
  Tel: IOAN BÎGEA – Director Festival
  0733 919 119
  MIHAELA BÎGEA – Manager Festival
  0733 945 434

Fișa de inscriere (DOWNLOAD)