April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Vocea de 5 Stele 2020

FESTIVALUL – CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ
,,VOCEA DE 5 STELE”
Ediţia I
21 MARTIE 2020
BUCUREȘTI
ORGANIZATOR FESTIVAL:
BACIU E. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

LOCUL DE DESFĂȘURARE:
SALA AMFITEATRU ICHB COLENTINA
(Liceul Teoretic Internațional de Informatică București)

OBIECTIVUL:
• Festivalul-Concurs Național ,,VOCEA DE 5 STELE” are ca obiectiv principal susținerea și promovarea copiilor cu aptitudini interpretative deosebite, stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi, precum şi readucerea în atenţia publicului a celor mai valoroase creaţii muzicale din componistica românească și internațională.

REGULAMENT
I. STRUCTURA FESTIVALULUI
• Concursul se va desfășura pe 6 secțiuni, acestea fiind structurate pe 7 categorii de vârstă:
• 5 – 6 ani
• 7 – 8 ani
• 9 – 10 ani
• 11 – 12 ani
• 13 – 14 ani
• 15 – 16 ani
• 17 – 18 ani

 • Categoriile de vârstă se pot modifica în funcție de numărul concurenților înscriși la o secțiune!
 1. SECȚIUNEA ,,MUZICĂ POPULARĂ”
  • Concurenții vor interpreta un cântec din zona etnografică pe care o reprezintă.
  • Piesa va fi interpretată cu negativ sau acompaniament de taraf.
 2. SECŢIUNEA ,,DOINĂ”
  • Concurenții vor interpreta acapella (fără negativ) o doină adecvată zonei etnografice pe care o reprezintă.
  LA SECȚIUNILE ,,MUZICĂ POPULARĂ’’ ȘI ,,DOINĂ’’ ESTE OBLIGATORIE ȚINUTA SPECIFICĂ ZONEI DE UNDE PROVINE CÂNTECUL!
 3. SECȚIUNEA ,,POP ROMÂNESC’’
  • Concurenții vor interpreta o piesă pop din repertoriul românesc al unui artist consacrat.
  • Piesa va fi interpretată cu negativ sau acompaniament instrumental.
 4. SECȚIUNEA ,,POP INTERNAȚIONAL’’
  • Concurenții vor interpreta o piesă din repertoriul internațional al unui artist consacrat.
  • Piesa va fi interpretată cu negativ sau acompaniament instrumental.
 5. SECȚIUNEA ,,IN MEMORIAM’’
  • Concurenții vor interpreta cu negativ o piesă din repertoriul unui artist decedat (solist vocal, compozitor, textier).
  • Piesa poate aparține oricărui gen muzical prezent in concurs.
 6. SECȚIUNEA ,,MUZICĂ ETNO’’
  • Concurenții vor interpreta cu negativ o piesă prelucrată din folclorul românesc.

• DURATA MAXIMĂ A UNUI MOMENT ARTISTIC ESTE DE 3:45 MINUTE!

II. ÎNSCRIEREA:
• Concurenţii vor trimite pe adresa de e-mail voceade5stele@gmail.com următoarele documente:
• Fișa de înscriere anexată acestui regulament
• Copie după certificatul de naștere/carte de identitate (în cazul concurenților care au împlinit vârsta de 14 ani)
• O melodie (pentru fiecare secțiune) interpretată live de concurent sau linkul către un site ce conţine interpretarea acestuia.
• Fotografie artistică de înaltă calitate.
• ÎNSCRIERI PÂNĂ LA DATA DE 08. 03. 2020!
• Concurenții admiși în concurs vor fi anunțați de organizator prin e-mail în maximum 3 zile de la data înscrierii.
• După confirmarea prin e-mail a selecției (inclusiv a melodiilor), concurenții vor trimite negativele și vor achita următoarele taxe de participare:
1 SECȚIUNE = 150 LEI
2 SECȚIUNI = 250 LEI
3 SECȚIUNI = 300 LEI
4 SECȚIUNI = 350 LEI

•Taxa se va achita în contul cu nr:
RO82BRDE240SV32997722400 deschis la BRD
pe numele BACIU E. CONSTANTIN PFA CUI: 42133533
cu mențiunea – ,,TAXĂ CONCURS
ȘI NUMELE CONCURENTULUI………………………………………….’’
• Listele concurenților admiși pentru concurs vor fi afișate pe pagina de facebook a festivalului ,,VOCEA DE 5 STELE’’, imediat după finalizarea înscrierilor.

III. CRITERII DE JURIZARE :
• Notarea în concurs se va face ținându-se cont de respectarea strictă a criteriilor de jurizare: autenticitatea repertoriului și a costumului popular, dicţie, calitatea versurilor, calitatea interpretării (intonație, acurateţe şi tehnica interpretării), ritm, mișcare scenică, expresivitate și originalitate.
• Juriul va acorda note de la 7 la 10 cu subdiviziuni 25/ 50/ 75.
• Hotarârile jurului nu se pot contesta și sunt definitive, juriul fiind format din personalități ale domeniului muzical, radio și televiziune.
• Se vor depuncta vulgaritatea și imitaţia!

IV. PREMIILE:
• TROFEUL FESTIVALULUI
• TROFEUL ,,MINI JUNIOR ’’ (5 – 8 ANI)
• TROFEUL ,,JUNIOR’’ (9 – 12 ANI)
• TROFEUL ,,ADOLESCENT’’ (13 – 18 ANI)
• TROFEE PENTRU FIECARE SECȚIUNE
• PREMIILE I, II, III și MENȚIUNI
• PREMII DE EXCELENȚĂ ȘI PREMII SPECIALE
Juriul își rezervă dreptul de a redistribui sau de a acorda și alte premii în funcție de evoluția și numărul concurenților.

V. OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI:
• Să asigure, sala, sonorizarea și premiile concurenților.
• Să aducă la cunoștința participanților ordinea intrării în cadrul festivalului-concurs.
• Să asigure condiții optime de desfășurare pentru intrarea în scenă a participanților.
• Organizatorul festivalului își rezervă dreptul de a televiza, fotografia și radiodifuza și înregistra toate prestațiile concurenților, inclusiv gala.
• În cazul apariției unor modificări ale regulamentului, acestea vor fi comunicate în timp util pe e-mail și pe pagina de facebook a festivalului.

VI. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR :
• Să respecte regulamentul, să respecte programul de desfășurare, să se prezinte la sală cu cel putin 30 de minute înainte de ora programată, încălcarea regulamentului determinând eliminarea concurenților.
• Să păstreze liniștea și curățenia în sala de spectacol.
• Să dea dovadă de respect față de toți interpreții, de public, de jurați și de actul artistic prezentat în cadrul festivalului.
• Concurentul care va obține TROFEUL FESTIVALULUI va susține un recital în cadrul GALEI DE PREMIERE a următoarei ediții.

VII. OBLIGAȚIILE JURIULUI :
• Să evalueze obiectiv pe toți participanții sprijinind afirmarea concurenților prin rezultatul obținut în urma participării la Festivalul-Concurs ,,VOCEA DE 5 STELE”.
• Dacă membrii juriului vor avea elevi în concurs, nu vor nota prestația respectivă.
• Trofeul ,,VOCEA DE 5 STELE” va fi acordat concurentului care va obține punctajul maxim la una sau mai multe secțiuni, indiferent de categoria de vârstă.
• În cazul în care mai mulți concurenți obțin punctajul maxim, departajarea va fi făcută prin intermediul unei probe suplimentare.

ORGANIZATORUL FESTIVALULUI UREAZĂ TUTUROR PARTICIPANȚILOR
MULT SUCCES !

INFORMAȚII: DIRECTOR FESTIVAL
PROF. CONSTANTIN BACIU
TEL: 0749602703

Fișa de inscriere (DOWNLOAD)