May 22, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

În suflet copii

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ ȘI POPULARĂ ,,ÎN SUFLET COPII

Prima ediție – 1-2 iunie 2024

Piața Revoluției, Botoșani, România

REGULAMENT

1.Obiectivul festivalului

Primăria Municipiului Botoșani împreună cu, Asociația Academiei de Arte Modus Vivendi, organizează în perioada 1-2 iunie 2024, în mun. Botoșani, prima ediție a FestivaluluiInternațional de muzică ușoară și populară ,,ÎN SUFLET COPII”.

Festivalul Internațional de muzică ușoară și populară ,,ÎN SUFLET COPII”, este o manifestare cultural-artistică ce are ca scop promovarea calităților vocale, artistice și creativ – muzicaleale tuturor artiștilor care vor urca pe scenă și încurajarea noilortalente în domeniul muzicii ușoare și populare. În acest sens, îșipropune să ofere o platformă pentru artiști amatori și profesioniști pentru a-și prezenta creațiile și pentru a împărtășipasiunea pentru muzică.

Mai mult decât atât, avem onoarea de a avea prezenți în juriu personalități și nume sonore în domeniul muzical, care ne vor încânta în gala festivalului cu momentele lor artistice de neuitat.

2. Perioada: 1-2 iunie 2024

3. Locația: Piața Revoluției, Botoșani, România

4. Secțiunile festivalului:

La festival pot participa copii începând cu vârsta de 4 ani și adolescenți talentați în interpretarea vocală a muzicii ușoare și populare, având posiblitatea de a opta pentru una sau mai multe din următoarele secțiuni:

A. INTERPRETARE MUZICĂ UȘOARĂ

– categoria DEBUT – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani.

Pentru a fi admis la categoria debut concurentul trebuie să fie la prima apariție LIVE pe scenă în cadrul unui concurs de muzică ușoară. 

– categoria AVANSAȚI – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani.

* Categoriile de vârstă pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți;

* Piesa aleasă trebuie să fie potrivită vârstei concurentului;

* Costumația de scenă trebuie să fie potrivită vârstei concurentului;

* Se punctează intonația, atitudinea scenică, dicția și calitatea timbrală.

B. INTERPRETARE MUZICĂ POPULARĂ

– categoria DEBUT – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani.

Pentru a fi admis la categoria debut concurentul trebuie să fie la prima apariție LIVE pe scenă în cadrul unui concurs de muzică populară. 

– categoria AVANSAȚI – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani.

* Categoriile de vârstă pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți;

* Piesa aleasă trebuie să fie potrivită vârstei concurentului;

* Costumația de scenă trebuie să fie potrivită zonei cântecului;

* Se punctează intonația, atitudinea scenică, dicția și calitatea timbrală.

                                               C. GRUPURI

– se vor accepta grupuri cu maximum 4 membri;

– este recomandată alegerea unui nume pentru grup;

– jurizarea va avea în vedere sincronizarea, cântatul pe voci, intonația, originalitatea, costumația și coregrafia;

– piesa aleasă trebuie să fie potrivită vârstei concurenților;

– costumația de scenă trebuie să fie potrivită vârstei concurenților.

Pentru SECȚIUNILE MUZICĂ UȘOARĂ, MUZICĂPOPULARĂ ȘI GRUPURI vor fi prezentate melodii pop din repertoriul românesc sau internațional și melodii populare tradiționale românești, pe suport negativ MP3, la calitate 320 kbps, o melodie proprie sau cunoscută din repertoriul unor artiști consacrați, preluată cu respect pentru linia melodică și text.

Toți concurenții și ceilalți deținători de drepturi vor trebuisă autorizeze folosireareproducereatipărirea și publicareanumelor lorimaginilor, a vocilorfotografiilor și biografiilorlor în contextul promovării și difuzăriiAceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video pentru pagina de facebook a festivalului sau a oricărui alt material produs de către Primăria Municipiului Botoșani și a Asociației Academiei de Arte Modus Vivendi.

5. Înscrierile în concurs

Fiecare concurent va trimiteîntr-un singur mail, până în data de 20.05.2024pe adresa de e-mail asociatia.amv@gmail.comurmătoarele documente:

a) fișa de înscriere concurent;

b) declarație pe proprie răspundere în ceea ce privește acordul de interpretare a piesei din concurs și consimțământul pentru prelucrarea datelor personale (organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor și cele conexe ale acestora, a melodiilor interpretate în concurs);

c) o copie a certificatului de naștere sau cărții de identitate, după caz, scanată sau fotografiată clar;

d) o fotografie prim plan ( jpg )

e) NEGATIVUL melodiei din concurs în format MP3, la calitate 320 kbps;

f) copia scanată sau fotografiată clar a chitanței taxei de înscriere (donație), depusă în contul: RO41RNCB0234178472260001 deschis la banca BCR titular cont: ASOCIAȚIA ACADEMIEI DE ARTE MODUS VIVENDI, în care va fi specifiat donație și numele concurentului;

Odată expediat fișierul de înscriere, piesele din concurs NU se mai pot modifica pe parcursul înscrierilor.

Fiecare e-mail primit, va fi verificat și confirmat în 3 zile de la primire. În cazul în care nu primiți confirmare, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa mai sus menționată sau pe numărul de telefon 0745409342.

În situația în care PROFESORII aleg să înscrie ei concurenții, procedează în felul următor: trimit fișa de înscriere pe bază de tabel și declarația (pentru profesori) semnată, precum și toate materialele pe email sau într-unsingur fișier arhivatprin wetransfer (www.wetransfer.comsau alt site de download. Fiecare concurent va avea fișier redenumit cu nume, prenume, vârstă și localitate, iar arhiva va conține și foldere ordonate pe secțiuni.

6.Taxa de înscriere (donație):

• în valoare de 300 lei pentru fiecare concurent de la SECȚIUNEA MUZICĂ UȘOARĂ ȘI POPULARĂ 

• în valoare de 400 lei pentru doi concurenți de la SECȚIUNEA GRUPURI. Pentru fiecare concurent suplimentar se adaugă suma de 100 lei.

• Taxa (donația) se va achita doar prin virament bancar și va fi folosită pentru buna desfășurare a evenimentului.

În situația în care concurentul se retrage sau nu poate fi prezent la festivaltaxa de înscriere și materialele trimise NU vor mai fi restituite.

Festivalul se va desfășura pe parcursul a două zile: 01 si 02 iunie 2024, după cum urmează:

• SECȚIUNEA MUZICĂ UȘOARĂ, SECȚIUNEA MUZICĂ POPULARĂ și SECȚIUNEA GRUPURI– 01 si 02 iunie 2024, urmând ca la finalul reprezentației tuturor concurenților să se desfășoare GALA LAUREAȚILOR și PREMIEREA.

• În funcție de numărul de concurenți înscriși, programul poate suferi modificări, iar ordinea intrării în concurs va fi afișată în timp util, aproximativ cu 5 zile înainte de eveniment pe pagina de facebook a festivalului – Festivalul Internațional de muzică ,,ÎN SUFLET COPII”

• https://www.facebook.com/profile.php?id=61558018573201

7. JURIUL

​Juriul concursului va fi compus din personalități de marcă ale muzicii ușoare românești și ale muzicii populare, compozitori și profesori de muzică, cu studii în domeniu. Activitatea juriului va fi coordonată de un Președinte desemnat de organizatori, pe fiecare secțiune.

8. JURIZARE

​Criteriile de jurizare vor avea în vedere calitățiile vocale, tehnică vocală, tehnică interpretativ-instrumentală, prezență scenică, ținuta/costumul popular și perspective de a avea o carieră în domeniu. Deciziile juriului sunt inapelabile. Concurenții, părinții acestora, profesorii, nu au voie să abordeze membrii juriului.

Juriul va acorda note de la 7 la 10, cu zecimale (exemplu: 9,90, 8,50) pentru departajarea concurenților. Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special. Membrii juriului vor semna atât propriile formulare, cât și procesul verbal întocmit după determinarea exactă a clasamentelor.

În caz de egalitate la note pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordata de Președintele juriului pe secțiunea respectivă.

9.PREMII ACORDATE

MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI – cea mai mare medie din concurs

Trofee de secțiune – cea mai mare medie a secțiunii 

Trofee de categorie – cea mai mare medie a categoriei de vârstă

Premiu I – media între 9-50-9.90

Premiul al II-lea – media între 9.00-9.50 

Premiul al III-lea – media între 8.50-9.00

Decizia juriului nu este contestabilă.

🏆 Toți concurenții vor primi trofee și diplome, în ordinea clasamentelor, iar profesorii coordonatori, diplome de excelență.

🏆 Cei care vor participa la mai multe secțiuni, vor fi premiați cu trofee, diplome, chiar dacă au primit la altă secțiune la care au participat.

🏆 Toți membrii grupului vor fi premiați individual cu trofee și diplome!

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

​să respecte regulamentul Festivalului; 

-​să trimită semnate acordul autorilor de drept ale pieselorinterpretate în Festival și declarația anexată regulamentului.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:

​să asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a Festivalului;

– ​să asigure premiile, juriul, reclamă pe pagina Facebook: Festivalul Internațional de Muzică ,,În suflet copii”

10. DISPOZIȚII FINALE

​Concurenții sunt rugați să se prezinte în ziua concursului direct în ținuta de scenă, cu cel puțin 30 minute înainte de ora estimată. Concurenții au obligația să se prezinte la premiere, în Gala Laureaților, în ținuta în care au evoluat în concurs. În cazul neprezentării la Gala Laureaților, premiile pot fi ridicate de profesori sau alți însoțitori. Premiile nu se trimit prin poștă/curier.

​Supravegherea participanților și a minorilor pe tot parcursul evenimentului intră în atribuția părințiilor, profesorilor sau a tutorilor legali. De orice incident produs în timpul evenimentului, sunt răspunzătoare persoanele mai sus menționate.

​În cazul apariției unor modificări ale regulamentului, cât și alte detalii ce privesc organizarea festivalului, acestea vor fi comunicate în timp util pe pagina de facebook a festivalului.

VĂ MULȚUMIM  ȘI VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !

ORGANIZATOR FESTIVAL: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI ȘI ASOCIAȚIA ACADEMIEI DE ARTE MODUS VIVENDI

DIRECTOR FESTIVAL: prof. ANA MARIA BUCȘĂ , tel. 0745409342.