July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Rampa de Lansare

Festivalul Național de Interpretare Vocală pentru Copii și Tineri „RAMPA DE LANSARE”, Ediția a III-a, 24-26 NOIEMBRIE 2023, Suceava

REGULAMENT

Festivalul Național de Interpretare Vocală pentru Copii și Tineri “RAMPA DE LANSARE”, este un concurs de interpretare care are ca scop promovarea creației și artei interpretative, descoperirea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în interpretarea muzicii populareși a muzicii ușoare vocale, abordarea muzicii din punct de vedere educativ, rafinarea gustului muzical, educarea culturală și artistică a elevilor, îmbogățirea repertoriului muzical al acestora, promovarea tezaurului muzicii populare, aprofundarea relațiilor dintre copii și tineri, profesori, părinți, crearea unui prilej de reîntâlnire, de cunoaștere și prietenie.

Organizatorii își propun drept scop promovarea, afirmarea şi lansarea tinerelor artiști din judetul Suceava si atragerea concurenților din toate județele țării în vederea promovarii Bucovinei și a tradițiilor din Bucovina, concursul desfașurându-se întotdeauna în preajma zilei de 28 NOIEMBRIE, Ziua Bucovinei. Concursul se adresează copiilor și tinerilor din palatele și cluburile copiilor, grădinițe, școli, licee vocaționale, asociații culturale și școli de muzică private din ţară.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

SECTIUNILE DE CONCURS
Concursul va cuprinde 2 secțiuni:
I. SECȚIUNEA INTERPRETARE MUZICĂ POPULARĂ
II. SECȚIUNEA INTERPRETARE MUZICĂ UȘOARĂ

Secțiunile vor vor fi structurate pe grupe de varstă în funcție de numărul participanților:

  1. Grupa 4 – 6 ani
  2. Grupa 7 – 8 ani
  3. Grupa 9 – 10 ani
  4. Grupa 11- 12 ani
  5. Grupa 13 – 14 ani
  6. Grupa 15 – 17 ani
  7. Grupa 18 – 25 ani

I. SECȚIUNEA INTERPRETARE MUZICĂ POPULARĂ
Concurenții cu vârsta cuprinsă între 4-11 ani vor interpreta doar o singură melodie pe suport negativ iar concurenții cu vârsa cuprinsă între 12-20 ani vor înterpreta prima data 1-2- maxim 3 strofe dintr-o doină sau baladă populară (acest moment nu trebuie să depășească 1 minut jumătate, după care vor interpreta și o melodie o melodie pe suport negativ. Melodiile trebuie să fie din zona de provenienţă a interpretului, costumul popular să reprezinte deasemenea zona din care acesta provine.

II. SECȚIUNEA INTERPRETARE MUZICĂ UȘOARĂ
Concurenții vor interpreta pe suport negativ o melodie în limba română sau într-o limbă străină din orice gen: pop, rock, jazz, etc…

INSCRIEREA ÎN CONCURS:
Fiecare concurent va trimite, până la data de 5 noiembrie 2023, pe adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com, sau pe whatsApp la nr. de telefon 0740 382808, următoarele materiale: (cine a trimis pe e-mail nu mai trimite si pe whats app și invers).
• fişa de înscriere completată și semnată cu pixul, care va conține toate datele solicitate de organizatori împreună cu declarația pe propria răspundere in ceea ce priveste acordul de interpretare a piesei din concurs intre compozitor si interpret. (Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale acestora, a melodiilor interpretate în concurs).
Declarația conține și acordul folosirii datelor cu caracter personal, așadar este semnată de concurent, tutore sau profesor indiferent de melodia interpretată.
• negativul piesei din concurs
• copie a certificatului de naştere / copia după cartea de identitate (după caz);
• O fotografie color jpeg , clară, în prim plan, fara microfon;
• Copia chitanței ce atestă achitarea donației.

Fișierul (redenumit cu nume, prenume, varsta localitate) cu materiale va fi trimis de către părinte sau tutore într-un singur fisier arhivat, prin wetransfer la adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com sau toate una după alta pe whatsApp la nr. de telefon 0740 382808, menționând numele concurentului, vârsta, localitatea si sectiunea la care acesta participă. (Este foarte importantă această mențiune pentu a ști unde trebuie descarcate materialele și unde se incadrează concurentul ca și vârstă). Cine trimite materialele pe e-mail nu mai trimite pe whats app și invers. Alegeti doar una din variante pentru a nu crea muncă în plus pentru organizator.
Concurenții pot fi înscriși în concurs fie de părinte sau tutore, fie de profesorul coordonator. Cine este înscris de părinte/tutore nu mai este înscris de profesor și invers. Un concurent poate fi înscris în concurs (dacă dorește), la ambele secțiuni pe aceeasi fișă de înscriere bifând căsuțele aferente secțiunii dorite.
Profesorii trimit fișa de inscriere pe bază de tabel, declaratia semnată, precum și toate materialele într-un singur fișier arhivat, prin wetransfer. Fiecare concurent va avea fișier redenumit cu nume, prenume, vărstă și localitate.
Toata lumea va primi confirmare in maxim 3-4 zile. Daca nu primiți confirmare în acest timp contactați organizatorul.

DONAȚIE PARTICIPARE FESTIVAL:

  • MUZICĂ POPULARĂ VOCALĂ – 300 RON (plus comisionul bancar);
  • MUZICĂ UȘOARĂ VOCALĂ – 300 RON (plus comisionul bancar);

DONAȚIA se va depune în contul Asociației Culturale Romantic Art,
IBAN: RO71RNCB0654157114470001, deschis in lei la BANCA BCR cu mențiunile „DONAȚIE CONCURS” RAMPA DE LANSARE și „numele concurentului”.

Suma va fi utilizată exclusiv în scopul organizării festivalului (sonorizare, juriu, trofee, diplome și premii).

Lista concurenților finaliști va fi afișată în data de 12 NOIEMBRIE 2023 pe pagina de facebook a festivalului “RAMPA DE LANSARE”.https://www.facebook.com/concurs.rampa.de.lansare

Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta concurenții și de a schimba grupele de vârsta în funcție de numarul concurenților înscriși în concurs.

Materialele trimise ptr. inscrierea în concurs, nu se restituie!
Dacă după publicarea listelor finaliștilor, din motive neprevăzute care îl privesc, concurentul se retrage din concurs, donația de participare nu se restituie.
Dupa data de 5 Noiembrie 2023 nu se mai primesc înscrieri!

PROGRAM ORIENTATIV
Concursul se va desfășura pe parcursul a 3 zile: 24, 25 si 26 noiembrie.
În prima zi de concurs, vineri, începând cu ora 10.00, vor evolua SECȚIUNILE MUZICA POPULARĂ și o parte din grupele mici de la MUZICĂ UȘOARĂ.
A doua zi de concurs, sâmbătă, începând cu ora 10.00, va evolua SECȚIUNEA MUZICĂ UȘOARĂ – continuarea grupelori de vârstă…
A treia zi, duminică ora 13.00 – GALA DE PREMIERE.
În deschidere vor evolua în recital invitați speciali și artiști de prestigiu care vor avea și calitatea de jurați în cadrul festivalului.
NOTĂ:
DACĂ…nu vor fi suficiente înscrieri pentru a susține 2 zile pline de concurs, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele de începere a concursului, așadar vineri se poate să înceapă concursul după amiază SAU concursul să se desfășoare în totalitate sâmbătă și Gala de Premiere să fie duminică. Acest program este orientativ! Orele exacte pentru fiecare sectiune și grupă de vârstă vor fi afișate pe pagina festivalului imediat după afișarea listelor cu finaliști, după data de 12 noiembrie pe pagina de facebook a festivalului https://www.facebook.com/concurs.rampa.de.lansare

JURIUL:
Juriul care va juriza concursul , va fi compus din nume prestigioase din domeniul muzicii și a culturii romaneşti, (compozitori, artiști interpreți, profesori de muzică, oameni de radio).
JURIUL VA FI DIFERIT LA SECȚIUNILE DE MUZICĂ UȘOARĂ ȘI MUZICĂ POPULARĂ!
Criteriile de jurizare în funcție de secțiunea la care se participă vor fi: intonație, ritm, dicție, impresie artistică, mișcare scenică, vestimentație, atitudine. Deciziile juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

Juriul va acorda note de la 7 la 10, cu subunitatile 5/ 10/ 15…. /95 (din 5 în 5). Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special. Membrii juriului vor semna atât propriile formulare, cât și procesul verbal întocmit după determinarea exactă a caștigătorilor.

PREMII ACORDATE:
MARELE TROFEU “RAMPA DE LANSARE” care va fi oferit concurentului cu cel mai mare punctaj indiferent de secțiune.
Câștigătorul marelui trofeu nu va mai putea participa în concurs pe viitor decât ca invitat special.
În ordinea mediilor obținute în urma jurizării se vor acorda următoarele premii :
• Trofeul Secțiunii ;
• Trofeul categoriei de vârstă;
• Premiile I, II, III;
• Mențiuni și alte premii speciale;
• diplome și cadouri.
Toti concurenții vor fi premiați iar profesorii coordonatori vor primi diplome de merit.

Organizatorul îşi va rezerva dreptul, ca în caz de punctaje egale să dubleze premiile.

Vârsta împlinită de concurent la data desfăşurării concursului va stabili categoria din care acesta va face parte, iar intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică (dupa nume).

Concurenții au obligația să se prezinte la premiere în ținuta cu care au evoluat în concurs.

Evenimentul va fi transmis Video LIVE pe pagina de facebook a partenerilor noștri media Radio Iași https://www.facebook.com/RadioIasi, pe www.radioiasi.ro. si pe pagina de facebook a festivalului RAMPA DE LANSARE https://www.facebook.com/concurs.rampa.de.lansare

Vă invităm să ne vizitați pagina, să ne dați un #like & #share pentru a informa căt mai mulți copii talentați, doritori să participe și să evolueze pe scena festivalului nostru în fața unui juriu de mare valoare!

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

MULT SUCCES TUTUROR!

Organizator Festival: Asociația Culturală Romantic ART
Director Festival, prof. Gabriela Morar, tel: 0740 382 808