July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Armoniile Dunării

Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii “ARMONIILE DUNĂRII”, Ediţia a XIII-a, Brăila, 17 martie 2023.

De oricâte încercări şi greutăţi avem parte în viaţa noastră, trebuie să gândim şi să acţionăm mereu în aşa fel încât ea să meargă înainte, fără a uita nicio clipă de frumuseţile şi momentele de fericire pe care ni le oferă la tot pasul. În ton cu aceste lucruri, iată de ce Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila şi al Primăriei Municipiului Brăila, continuă tradiţia şi organizează cea de-a XIII-a ediţie a Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii “ARMONIILE DUNĂRII”.
Evenimentul se doreşte a fi o modalitate de stimulare şi promovare a studiului muzicii uşoare în rândul tinerelor talente, precum şi de readucere în atenţia consumatorului de artă a celor mai valoroase creaţii muzicale din repertoriul românesc şi internaţional.
Această ediţie a Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii „ARMONIILE DUNĂRII” se va desfăşura cu PREZENŢA FIZICĂ a concurenţilor (LIVE).

La ediţia anterioară, organizată în anul 2022 tot în format fizic, au participat la preselecţie 113 concurenţi, pentru faza finală fiind admişi 57 dintre aceştia, proveniţi din: Bacău, Bârlad, Brăila, Buzău, Craiova, Focşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Piteşti, Roşiori de Vede, Slobozia, Târgovişte, Tecuci şi Tulcea.
Au fost premiaţi 30 de concurenţi, Marele Premiu şi Trofeul fiind câştigate de Ghiduruş Andrada-Maria, în vârstă de 16 ani, din Slobozia, îndrumată de doamna profesoară Gabriela Cristea.
Şi la această ediţie a Concursului, pentru a întări relaţiile de colaborare inter-ţări pot participa, în condiţiile prezentului Regulament, şi concurenţi din Republica Moldova.
Juriul este compus din personalităţi ale muzicii uşoare româneşti şi din profesori de specialitate.

Concursul este cuprins în Proiectul Managerial şi în Agenda Culturală a judeţului Brăila pe anul 2023.

REGULAMENT

Organizatori
Consiliul Judeţean Brăila
Primăria Municipiului Brăila
Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu“ Brăila

Locaţie
Sala mare a CASEI TINERETULUI Brăila

Parteneri media
Obiectiv – Vocea Brăilei
Infoest
Litera13
ProBraila
MD Press
Cronica de Brăila
Ştiri Brăilene
Realitatea de Brăila
Jurnalul de Brăila
Ziarul „Brăila”
Ora Brăilei
Agerpress
Radio România Actualităţi
Radio Magic FM
Radio Dens FM
http://www.cult-ura.ro
https://ghidulfestivalurilor.com/
https://ghidfest.wordpress.com/

Data
17 martie 2023

Obiective
• Descoperirea, lansarea şi promovarea tinerelor talente interpretative precum şi stimularea valorilor din domeniul muzicii uşoare;
• Readucerea în atenţia publicului şi concurenţilor a celor mai valoroase creaţii din domeniul muzicii uşoare;
• Stimularea schimburilor culturale.

Structura
Concursul este structurat pe patru categorii de vârstă:
• 7 – 9 ani;
• 10 – 12 ani;
• 13 – 15 ani;
• 16 – 18 ani (neîmpliniţi la data concursului).

Înscrierea / Preselecţia
Şi la această a Concursului, pentru a întări relaţiile de colaborare inter-ţări, pot participa, în condiţiile prezentului Regulament, şi concurenţi din Republica Moldova.
În vederea preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 7 martie 2023, pe e mail concursuri.spabraila@yahoo.com (sau/şi prin WeTransfer – www.wetransfer.com) următoarele:
• fişa de concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori;
• copia certificatului de naştere/copia cărţii de identitate;
• înregistrarea video cât mai recentă cu interpretarea de către concurent a unei piese de muzică uşoară (de cel mult 5 minute), care trebuie să respecte următoarele condiţii:

 • formatul înregistrării video va fi MPEG 4 (*.mp4); transmiterea fişierului în alt format va necesita conversia de către organizatori în formatul MPEG 4, caz în care aceştia nu îşi asumă răspunderea cu privire la diminuarea calităţii înregistrării;
 • înregistrarea video poate fi făcută cu telefonul mobil, tableta sau camera video;
 • se interzice prelucrarea audio a înregistrării în studio;
 • în cadrul înregistrării, ţinuta concurentului va fi decentă.
  • negativul piesei (aceeaşi precum cea prezentată la preselecţie) care va fi prezentată în concurs în format .mp3 (poate conţine voci / backing vocals).
  • adeverinţa de elev, doar în cazul în care candidatul este înscris la clasele de canto muzică uşoară din Şcolile populare de arte sau din Centrele culturale în cadrul cărora există secţii / şcoli populare de arte;
  • o fotografie „artistică” a concurentului, în format JPEG (*.jpg).

Nerespectarea condiţiilor de mai sus va avea ca efect eliminarea din concurs.
Câştigătorii Marelui Premiu şi Premiului I la ediţiile anterioare se pot înscrie în concurs doar la o categorie de vârstă superioară.

Taxe
Participarea la preselecţie se va face fără taxă, ulterior concurenţii care vor fi selectaţi pentru a participa la faza finală a concursului vor achita la caseria mobilă a organizatorului o taxă de participare în valoare de 60 de lei. Sunt scutiţi de plata taxei de participare elevii de la clasele de canto muzică uşoară din Şcoala organizatoare, Şcolile populare de arte din ţară sau din Centrele culturale în cadrul cărora există secţii / şcoli populare de arte. Pentru a beneficia de scutire, elevii trebuie să trimită, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii, o adeverinţă semnată de reprezentantul legal al Şcolii de arte / Centrului cultural pe care o/îl reprezintă.

Juriul
Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii cu reprezentanţi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.

Desfăşurarea concursului
A. Etapa de preselecţie
Preselecţia va avea loc în data de 9 martie 2023, pe baza înregistrărilor video transmise organizatorilor.
Rezultatul preselecţiei pentru etapa finală a concursului va fi afişat pe site-ul www.vespasianlungu.ro cel târziu pe 13 martie 2023, ora 14.00.
În urma preselecţiei, juriul va admite în etapa finală concurenţii pentru fiecare categorie de vârstă în parte. Deciziile juriului de preselecţie nu pot fi contestate.
Notarea în etapa de preselecţie, precum şi în cea finală a concursului, se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare:

 • calităţi vocale, dicţie;
 • intonaţie, interpretare;
 • ţinută, expresivitate, personalitate artistică;
 • dificultatea piesei;
 • alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.

B. Etapa finală
În urma preselecţiei, juriul va admite în etapa finală care se va desfăşura în data de 17 martie 2023, concurenţii pentru fiecare categorie de vârstă în parte. Fiecare dintre concurenţii admişi în urma preselecţiei va interpreta în concurs piesa pentru care a trimis negativul şi înregistrarea video.
Intrarea în concurs se va face, pe grupe de vârstă, în ordine alfabetică, şi va fi afişată pe site-ul www.vespasianlungu.ro.
Notarea în etapa finală a concursului se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare precizate mai sus.
În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.
Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.

Premii
Laureaţii concursului vor primi, pe categorii de vârstă, diplome şi premii în valoare totală netă de până la 10.000 lei, Marele Premiu fiind însoţit de Trofeu.
La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări privind numărul acestora, în funcţie de valoarea notei obţinute în concurs.
Contravaloarea premiilor se va plăti după încheierea concursului, la caseria mobilă, în baza BI/CI al concurentului sau unuia dintre părinţi/tutori.
Organizatorii oferă diplome de participare tuturor concurenţilor intraţi în concurs, după preselecţie, dar care nu vor fi premiaţi.
Câştigătorul Marelui Premiu va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului, la solicitarea organizatorilor; în acest caz, va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a serviciilor hoteliere, dacă este cazul.

Obligaţiile participanţilor:

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită în timp util, pe e-mail, actele necesare înscrierii, înregistrarea video şi negativul a piesei pentru concurs;
 • să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea;
 • câștigătorul Marelui Premiu va susţine, la solicitarea Organizatorului, un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a celor pentru serviciile hoteliere, dacă este cazul;
 • câştigătorii Marelui Premiu şi ai Premiilor I, II, şi III pe fiecare categorie de vârstă vor fi de acord cu postarea înregistrărilor video ale melodiilor din concurs şi fotografiilor concurenţilor pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Obligaţiile organizatorilor:

 • asigură:
   mijloacele tehnice necesare desfăşurării concursului;
   toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (premii, juriu, publicitate în presa scrisă şi online);
 • se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea.

Drepturile de înregistrare şi difuzare
Toate drepturile de autor prezente și conexe pentru piesele și melodiile interpretate în concurs aparțin în totalitate participanților. Organizatorul concursului (Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila) poate difuza și promova înregistrările video cu interpretările trimise, fără a deține orice drept de autor asupra acestora. Organizatorul este denumit difuzor și nu utilizator sau prestator în fapt al compozițiilor și interpretărilor prezentate în concurs.
Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului aparţin Organizatorului.

Prin completarea fişei de înscriere, concurenții şi reprezentanții legali acceptă necondiționat toate prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul concursului şi Fişa de înscriere, în format *.pdf şi *.doc, sunt disponibile şi pe site ul www.vespasianlungu.ro.

Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe site-ul www.vespasianlungu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0239/612.104, 0770/492.028 sau pe e-mail concursuri.spabraila@yahoo.com.

MANAGERUL
ŞCOLII POPULARE DE ARTE „VESPASIAN LUNGU” BRĂILA
Gigi-Cristian MOROZAN