July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Brașov Live Fest 2020

Asociația Culturală „Art Respect” organizează în perioada 23-24 mai 2020, ediția a IV-a, a Festivalului Național de Muzică „Brașov Live Fest”. Proiectul își propune valorificarea potențialului creator al copiilor, descoperirea de noi talente interpretative, promovarea muzicii de calitate, afirmarea și lansarea tinerelor voci, stimularea competitivitătii, dezvoltarea simțului artistic, motivarea și recunoașterea competențelor acumulate.
Concursul se va desfăsura pe două zile și va fi structurat pe 3 Secțiuni, și 6 Subsecțiuni, împărțite pe 8 categorii de varstă. Fiecare participant este liber să aleagă Secțiunea și Subsecțiunea la care dorește să participe, acest lucru va fi menționat obligatoriu în Fișa de înscriere, astfel:

 1. Secțiunea – NIVEL INTERMEDIAR (aici se poate înscrie orice participant fie de nivel începător, debutant sau nivel avansat, indiferent de anii de studiu sau palmares):
 • Subsecţiunea I – interpretare muzică uşoară repertoriu românesc
 • Secţiunea II – interpretare muzică uşoară repertoriu internaţional
 • Secţiunea III – interpretare muzică populară
 1. Secțiunea – NIVEL AVANSAT (aici se pot înscrie participanții care au trecut de etapa primară de pregătire și au în palmares mai multe participări în concursuri și premii obținute și care doresc să participe la o competiție strânsă între voci – vezi capitolul premii)
 • Subsectiunea I – interpretare muzică uşoară repertoriu românesc
 • Subsecţiunea II – interpretare muzică uşoară repertoriu internaţional
 • Subsecţiunea III – interpretare muzică populară
 1. Secțiunea Specială GOLD – Vocea de 10
  3.1. Gold – muzică ușoară, 3.2. Gold – muzică populară
  La Secțiunea Specială GOLD, concurentul trebuie să se înscrie cu două melodii, iar înainte de prestația artistică va extrage melodia pe care o va cânta în concurs. Pe întreaga prestație a concurentului, membrii juriului vor juriza stând cu spatele la scenă, iar după prestația concurentului vor ridica plăcuțele cu notele. În situația în care doi sau mai mulți concurenți vor primi note care vor însuma aceeași medie, aceștia vor intra la o nouă competiție – baraj, iar cei în cauză vor prezenta un cântec acapela.

Categorii de vârstă:
4-5 ani, 6-7 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-18 ani, 19-50 plus ani. Categorie Duet și Grupuri. *Pentru Secțiunea Specială Gold şi Duet/Grupuri, nu sunt atribuite grupe de vârstă.

Un concurent se poate înscrie la toate Secțiunile, condiția fiind să opteze pentru Subsecțiuni diferite (ex. 1. Popescu Ion înscriere la Secțiunea Nivel Intermediar, Subsecțiunea I – interpretare muzică ușoară repertoriu românesc, 2. Popescu Ion înscriere la Secțiunea Nivel Avansat-Subsecțiunea II- interpretare muzică uşoară repertoriu internațional și 3. Popescu Ion înscriere la Secțiunea Specială Gold).
NOTĂ! În funcţie de Secțiuni, dar şi în funcţie de numărul concurenţilor înscrişi, organizatorul îşi rezevă dreptul de a modifica categoriile de vârstă pentru ca fiecare participant să poată fi evaluat favorabil în raport cu nivelul pregătirii şi cu vârsta sa.

Condiţii de participare:

Concurenţii vor expedia la adresa de email: brasovlivefest@gmail.com , până la data de 4 mai 2020, următoarele materiale:

 1. Fișa de înscriere (pentru înscrierea la mai multe Subsecțiuni, se va completa și trimite câte o fișă pentru fiecare secțiune și Subsecțiune în parte)
 2. Declarația pe propria răspundere
 3. Negativul melodiei mp3 (denumit: Nume concurent + titlul piesei)
 4. Dovada achitării taxei de concurs în valoare de 150 lei/ subsecțiune.

Pentru depunere:
Cont: RO98BTRLRONCRT0346100101, deschis la Banca Transilvania, Titular: Asociația Culturală Art Respect, CUI 35894957, cu mențiune taxă festival + numele concurentului

NOTĂ! Concurenții (solo sau duo) care participă la mai mult de două subsecțiuni, vor plăti o taxă de 100 lei pentru fiecare participare în plus astfel: 150+150+100. Grupurile vor achita 40 lei/ membru.

Condiţii generale/ Recomandări:
• În ziua concursului, pentru eventuale neplăceri, concurenţii înscrişi vor avea asupra lor stick/ CD cu negativele în format mp3.
• Concurenţii şi insoţitorii acestora sunt obligaţi, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.
• Laureații care nu sunt prezenți la Gala pentru decernarea premiilor, nu vor primi ulterior premiile.
• Organizatorul nu răspunde de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol.
• Fiecare artist poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului, ex. Costume, dansatori sau elemente de decor. Acestea fiind permise doar în condițiile în care nu afectează timpul de desășurare al festivalului.

JURIUL:
Metotologie de jurizare
Din juriu vor face parte specialiști în muzică și atitudine scenică, personalități din lumea culturală.
Pentru o notare obiectivă a artistului, dar şi pentru asumarea publică a notei date de către juriu, notarea se va efectua cu note la vedere, imediat după fiecare moment artistic. Nota minimă va fi 5 şi nota maxim 10, notele vor fi întregi sau cu zecimală 50 (ex. 7 sau 7,50 / 9 sau 9,50).
În cazul în care în cadrul unei categorii de vârstă vor fi medii egale, juriul va hotărî dacă vor fi reascultați la o probă de baraj sau vor fi acordate premiile distinct în funcție de următoarele criterii: dificulatea piesei, prezența scenică și repertoriul ales. Decizia juriului va fi comunicată concurenților în ziua concursului.
Hotărârile juriului nu pot fi contestate ulterior.

Criteriile de jurizare :

 1. Melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor.
 2. Evoluţia să fie plăcută, să conţină elemente originale şi să încânte publicul.
 3. Concurentul să dea dovadă de: claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală corectă.
 4. Să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei. Se vor depuncta vulgaritatea, imitaţia şi melodiile neadecvate vârstei.

Premiile concursului:
În urma deliberării juriului, se vor acorda diplome şi premii, la fiecare categorie de vârstă (Trofeu, Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Mențiuni). Se va mai acorda câte UN TROFEU AL FESTIVALULI „Brașov Live Fest”- PENTRU CEA MAI BUNĂ PRESTAȚIE ARTISTICĂ (condiție: participarea cu cel puțin 3 momente artistice solo, îi va oferi participantului șansa de a obține acest trofeu), iar cea mai bună prestație la Secțiunea Gold va primi TROFEUL GOLD – PENTRU CEA MAI BUNĂ VOCE.
La Secțiunea-Nivel Avansat, în funcție de punctajul obținut, se vor acorda doar patru premii pe fiecare categorie de vârstă, respectiv Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiune, iar cea mai bună prestație a Secțiunii va obține Trofeul Secțiunii indiferent de categoria de vârstă. Organizatorul, juriul, partenerii media, sponsorii (după caz) vor putea oferi, suplimentar, în funcție de prestațiile artistice și alte premii speciale.
Câștigătorii celor două trofee vor fi invitați și promovați în cadrul următoarei ediții a festivalului.
Concursul se va desfăşura la Sala Patria din Municipiul Braşov, în zilele de 23 și 24 mai 2020. Concurenţii vor fi la sala de spectacol înainte cu o ora de programul categoriei din care fac parte.
Programul pe Secțiuni, Subsecțiuni, grupe și ore alocate va fi transmis concurenților cu cel putin 5 zile înainte.

Relații și informații la telefon 0773.785.440 sau prin e-mail: brasovlivefest@gmail.com

Fișa de inscriere, Declarația (DOWNLOAD)