July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Voci de Îngeri 2020

Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri “VOCI DE ÎNGERI”, Suceava.

Ediția a III – a
26 – 28 iunie 2020

Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri„VOCI DE ÎNGERI” este un concurs de interpretare care are ca scop promovarea creației și artei interpretative, descoperirea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în interpretarea muzicii ușoare (pop) specifice vârstei, dezvoltarea spiritului de competiție și corectitudine între copii și tineri de vârste apropiate, dorindu-se a fi și prilej de bucurie, întâlnire, cunoaştere şi prietenie între participanţi.
Concursul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” se adresează copiilor și tinerilor din palatele și cluburile copiilor, grădinițe, școli, licee, asociații culturale și școli private din ţară și țările vecine.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Concursul cuprinde următoarele secțiuni:

a). SOLIȘTI
I. Grupa 4 – 5 ani
II. Grupa 6 – 7 ani
III. Grupa 8 – 9 ani
IV. Grupa 10 – 11 ani
V. Grupa 12 – 13 ani
VI. Grupa 14 – 15 ani
VII. Grupa 16 – 17 ani
VIII. Grupa 18 – 25 ani
În cazul în care la o anumită categorie de vârstă, nu sunt înscriși minim 5 concurenți, organizatorii își rezervă dreptul de a comasa anumite grupe.

b). DEBUT
Pot participa soliști care nu au mai participat în competiții și sunt la începutul studierii tehnicii vocale. La această secțiune, jurizarea va fi diferențiată față de celelalte secțiuni, va fi mai indulgentă pentru a încuraja concurenții debutanți. De aceea concurenții de la secțiunea DEBUT nu vor concura pentru MARELE TROFEU “VOCI DE ÎNGERI” și nici pentru trofeele Kids, Junior, Adolescent și New Generation. Va fi oferit un TROFEU DEBUT „VOCI DE ÎNGERI” pentru fiecare categorie de vârstă de la secțiunea de DEBUT, premiile I, II, III și mențiuni.
I. Grupa 4 – 5 ani
II. Grupa 6 – 7 ani
III. Grupa 8 – 9 ani
IV. Grupa 10 – 11 ani
V. Grupa 12 – 13 ani
VI. Grupa 14 – 15 ani
VII. Grupa 16 – 17 ani
VIII. Grupa 18 – 25 ani
În cazul în care la o anumită categorie de vârstă, nu sunt înscriși minim 5 concurenți, organizatorii își rezervă dreptul de a comasa anumite grupe.

c). GRUPURI MICI (până la 4-5 membri).
Sectiunea ‘‘grupuri mici’’ va ramane valabilă doar dacă se vor inscrie în concurs minim 5 grupuri).

INSRIEREA ÎN CONCURS:
Fiecare concurent va trimite, până la data de 1 martie 2020, pe adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com, sau pe whatsApp la nr. de telefon 0740 382808, următoarele materiale:

• fişa de înscriere în concurs completată și semnată cu pixul, care va conține toate datele solicitate de organizatori.
• declarația pe propria răspundere in ceea ce priveste acordul de interpretare a piesei din concurs intre compozitor si interpret și consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. (Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale acestora, a melodiilor interpretate în concurs).
• copie a certificatului de naştere / copia după cartea de identitate (după caz);
• negativul piesei prezentate în concurs în format. mp3 nu wav, piesa poate fi atât din repertoriul românesc cât și din cel internațional.
• O înregistrare video a piesei din concurs pentru preselectie (trimiteti o inregistrare cu telefonul de la ora de canto, a unei părți representative a melodiei de maxim 1 minut).
• O fotografie prim plan (bust) clară, în format jpg;
• Copia chitanței ce atestă achitarea donației de participare.
Aceasta trebuie depusă în contul RO71RNCB0654157114470001- BANCA BCR (Asociația Culturală Romantic ART), cu mențiunile „donație festival” Voci de Îngeri și „numele concurentului”.
Suma va fi utilizată exclusiv în scopul organizării festivalului (sonorizare, juriu, trofee, diplome, cupe și premii).

Certificatul de nastere sau cartea de identitate, fișa de inscriere, delclaratia și chitanța de donație se vor scana sau fotografía clar (să se vadă toate datele pentru ca urmează să fie tipărite).

Toate cele 7 materialele vor fi trimise împreună, într-un singur fisier arhivat, prin wetransfer, / separat pentru fiecare concurent (pentru profesorii de canto), la adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com sau pe whatsApp la nr. de telefon 0740 382808, menționând numele concurentului, vârsta și localitatea.

Lista concurenților admiși în concurs va fi afișată în data de 15 martie 2020 pe pagina de facebook a festivalului “VOCI DE ÎNGERI”.

Organizatorii își rezervă dreptul de a stabili numărul de concurenți admiși în concurs și pot schimba grupele de vârsta în funcție de numarul concurenților înscriși în concurs.

Concurenții nu trebuie să depășească vârsta “grupei de vârstă” în ziua în care intră în concurs.

DONAȚIE FESTIVAL:

200 RON – Soliști
150 RON – Debut
250 RON – Grupuri mici

Concurenții care nu se vor regăsi pe listele afișate după preselecție vor primi inapoi donația pentru concurs în contul IBAN completat în fișa de înscriere.

Programul și ordinea intrării în concurs vor fi stabilite de organizatori și vor fi afișate în timp util pe pagina de facebook a festivalului www.facebook.com/Festivalul-Voci-de-Ingeri

Concursul se va desfășura pe parcursul a 3 zile: vineri 26 iunie – concurs, sâmbătă 27 iunie – concurs și duminică 28 iunie „Gala de premiere”.

In deschiderea Galei de Premiere vor evolua în concert artiști de prestigiu care vor avea și calitatea de jurați în cadrul Festivalului.

JURIUL:
Juriul care va realiza preselecţia şi implicit va juriza concursul , va fi compus din nume prestigioase din domeniul muzicii uşoare şi a culturii romaneşti (compozitori, artiști interpreți, profesori de muzică, oameni de radio).

Criteriile de jurizare vor fi in funcție de: intonatie, dictie, ritm, impresie artistică, mișcare scenică, vestimentație și atitudine.

Deciziile juriului de preselecție și concurs sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

PREMII ACORDATE:
• Marele Trofeu “VOCI DE ÎNGERI”
• Trofeul Kids
• Trofeul Junior
• Trofeul Adolescent
• Trofeul New Generation
• Pentru fiecare sectiune și categorie de vârstă din concurs vor fi acordate premii in ordinea mediilor acordate de juriu, trofeul categoriei de vârstă, premiile I, II, III pentru fiecare categorie , mențiuni și premii speciale.
• Profesorii coordonatori vor primi diplome de excelență.

Organizatorul îşi va rezerva dreptul, ca în caz de punctaje egale să dubleze premiile.

Trofeul ”Voci de Îngeri” va fi acordat unui singur concurent care a obţinut punctajul cel mai mare din concurs, indiferent de grupa de vârstă.

Castigatorul trofeului ”Voci de Îngeri” nu va mai putea participa pe viitor decât ca invitat special al festivalului.

Concurenții au obligația să se prezinte la premiere în ținuta în care au evoluat în concurs.

Vârsta împlinită de concurent la data desfăşurării concursului va stabili categoria din care acesta va face parte, iar intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică (dupa nume).

Concurenții, părinții acestora, profesorii, nu au voie să abordeze membrii juriului, inainte, pe parcursul și după terminarea concursului și sunt rugați să aibă un comportament și un limbaj decent în spațiul de desfășurare a concursului.

În cazul apariției unor modificări ale regulamentului, cat si alte detalii ce privesc organizarea festivalului, detalii despre posibilități de cazare, etc, vor fi comunicate în timp util pe pagina de facebook www.facebook.com/Festivalul-Voci-de-Ingeri

Asadar vă invităm să ne vizitați pagina și să ne dați un #like & #share pentru a informa căt mai mulți copii talentați doritori să participe la Festivalul „VOCI DE INGERI”.

VĂ AȘTEPTĂM LA SUCEAVA! MULT SUCCES TUTUROR!

Organizator Festival: Asociația Culturală Romantic ART
Persoană de contact prof. Gabriela Morar, tel: 0740 382808

Fișa de inschriere (download)

Declarație (download)