April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Insieme Music Festival

FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ ȘI POPULARĂ INSIEME MUSIC FESTIVAL. Prima ediție – Baia Mare 24 – 26 MAI 2024 , România
Locația : Teatrul Municipal Baia Mare

Asociația Culturală Pentru Muzică și Suflet Insieme, organizează în perioada 24 – 26 Mai 2024 Festivalul Național de muzică ușoară și populară INSIEME MUSIC FESTIVAL, prima ediție la Baia Mare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș, Teatrul Municipal din Baia Mare.

INSIEME MUSIC FESTIVAL are ca scop întâlnirea talentelor, dar va fi și un prilej de cunoaștere și dezvoltare personală a fiecărui concurent, prin mediul social pe care îl vom crea.De asemenea avem alături în juriu personalități și nume sonore care să ridice calitatea acestui festival la rang de excelent.
Și pentru că știm cât de important este audio-vizualul atât pentru concurenți dar și pentru public, scena în sine va fi un adevărat spectacol: lumini, ecran Led, fum greu dar și cu un sunet impecabil care să transmită emoția din vocea fiecărui concurent.

I. SECȚIUNILE FESTIVALULUI – CONCURS SUNT:

 1. INTERPRETARE MUZICĂ UȘOARĂ
   categoria DEBUT – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani
   categoria AVANSAȚI – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani
   Cântecul să corespundă particularităților de vârstă (melodie și text)
   Evoluția să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul
   Intonație, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie vocală – să fie foarte bune
   Stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului
   Costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei.
 2. INTERPRETARE MUZICĂ POPULARĂ
   categoria DEBUT – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani
   categoria AVANSAȚI – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani
   Cântecul să corespundă particularităților de vârstă (melodie și text)
   Evoluția să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul
   Intonație, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie vocală – să fie foarte bune
   Stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului
   Costumație specifică zonei cântecului
 3. GRUPURI
   pentru această secțiune este necesară alegerea unui nume pentru grup
   se vor accepta grupuri cu maximum 5 membri
   în jurizare se va pune accentul pe cântatul pe voci, intonație, sincronizare, originalitate , costumație și coregrafie
 4. HIGH SCHOOL MUSICAL SHOW
   această secțiune este destinată școlilor de canto înscrise în festival și are ca scop crearea unui SHOW, care poate implica muzică, dans sau actorie. Se va da un nume momentului artistic iar elementele trebuie îmbinate pentru a crea o poveste.
  Recomandăm ca profesorii coordonatori să fie și ei parte din acest moment, alături de elevi.
  Va fi notată originalitatea, diversitatea elementelor, acuratețea intonației în timpul cântatului dar și felul în care muzica, dansul sau actoria vor fi imbinate.
  Momentul nu trebuie să depășească 10 minute.
  Necesarul tehnic va fi transmis organizatorilor cu cel târziu 14 zile înainte de începerea festivalului. Dacă este necesară recuzită, aceasta va fi adusă și ansamblată pe scenă de fiecare școală. Numărul de participanți este nelimitat, organizatorii pun la dispoziție 5 microfoane wireless!
 5. INSIEME
   categoria DEBUT – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani
   categoria AVANSAȚI – vârstă 4 – 5 ani, vârstă 6 – 7 ani, vârstă 8 – 9 ani, vârstă 10 – 11 ani, vârstă 12 – 13 ani, vârstă 14 – 15 ani, vârstă 16 – 17 ani, 18 + ani
   la această secțiune se pot înscrie elevii școlii INSIEME MUSIC SCHOOL
   jurizarea acestora se va face aparte față de ceilalți participanți
   premiile pentru secțiunea INSIEME vor fi TROFEUL SECȚIUNII, loc I, II, III, în funcție de notele juriului

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
 Vârsta minimă: 4 ani împliniți
 Susținerea evenimentului prin taxa de participare (DONAȚIE)
 Înscrierea se face prin poșta electronică pe adresa: festivalulinsieme@gmail.com
 Dosarul de înscriere trebuie trimis în perioada 15.02.2024 – 10.05.2024

III. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:
 Fișa de înscriere
 Fotografia concurentului (Landscape – pe orizontală)
 Negativul melodiei în format MP3 (denumit nume concurent + titlul melodiei)
 Dovada donației
 Declarațiile compozitorului / cover / sau Declarație pe proprie răspundere
 Profesorii pot opta pentru înscrierea elevilor prin completarea unui Tabel Nominal și completarea Declarației Profesor. Negativele trebuie puse în foldere pe secțiuni, arhivate și transmise pe WeTransfer până la data de 10.05.2024.
Fiecare concurent va avea fișier redenumit cu nume, prenume, vârsta și localitate

IV. TAXA DE PARTICIPARE (DONAȚIE):
 Secțiunea interpretare muzică ușoară – 300 RON
 Secțiunea interpretare muzică populară – 300 RON
 Secțiunea Grupuri – 150 RON / membru
 Secțiunea High School Musical Show – 50 RON / membru (minim 5 participanți în grup)
 Secțiunea Insieme – 300 RON
 DONAȚIA se depune în contul Asociația Culturală Pentru Muzică și Suflet Insieme: RO83INGB0000999913872357 ING BANK. Pentru participarea la o singură secțiune se va depune suma de 300 lei/prima secțiune + comisionul bancar (10 lei).
Obligatoriu se menționează DONAȚIE FESTIVAL INSIEME și NUMELE COMPLET AL CONCURENTULUI!
Vă rog faceți o singură plată și precizați numărul de secțiuni la care participă concurentul. Sumele transmise drept DONAȚIE vor fi folosite doar in scopul organizării și desfășurării în bune condiții a acestei manifestări.
În caz de neprezentare, suma donată nu se returnează!

V. OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR:
 să respecte prevederile prezentului regulament
 să trimită în timp util documentele necesare înscrierilor pe mail la adresa: festivalulinsieme@gmail.com
 să transmită donațiile
 să se prezinte cu cel puțin 30 minute înainte de ora estimată intrării în concurs
 să aibă la ei pe stick negativul melodiei cu care concurează
 să fie prezenți în cadrul GALEI , în ținută festivă pentru a intra în posesia premiului. În caz contrar , premiile NU vor fi trimise prin poștă/curier de către organizatori
 să păstreze liniştea pe toată durata concursului
 supravegherea participaților pe parcursul evenimentului intră în atribuția părinților sau a profesorilor
 consumul de alimente și băuturi alcoolice este interzis în sala de concurs
 să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere;
 cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi
 să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea

VI . OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:
 asigură:
 să transmită programul final al festivalului în timp util , ca toți participanții să se poată organiza
 toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital etc.)
 toţi profesorii coordonatori vor primi diplome de merit
 servicii hoteliere pentru juriu, prezentator, echipa tehnică, etc.
 nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara și în timpul concursului
 se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea.

VII . JURIUL
Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din lumea muzicii uşoare și populare româneşti.
Jurizarea se va face pe baza criteriilor menționate la Secțiunea INTERPRETARE 
În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.
Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.
Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/InsiemeSchoolMusic/ și site : www.insiememusicschool.ro .
Deciziile juriului de concurs sunt irevocabile și nu pot fi contestate.
Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine eliminarea din concurs.

VIII . GALA INSIEME MUSIC FESTIVAL / PREMII
 MARELE TROFEU AL INSIEME MUSIC FESTIVAL 2024 ÎN VALOARE DE 5.000 RON
Acest TROFEU va fi acordat unui singur concurent de la secțiunile de muzică ușoară și populară, AVANSAȚI, celui care va obține cel mare punctaj din concurs.
Câștigătorul va putea participa la viitoarele ediții doar ca invitat special.
 TROFEUL SECȚIUNII DE MUZICĂ UȘOARĂ ÎN VALOARE DE 1.000 RON
 TROFEUL SECȚIUNII DE MUZICĂ POPULARĂ ÎN VALOARE DE 1.000 RON
 TROFEUL SECȚIUNII DEBUT MUZICĂ UȘOARĂ SAU POPULARĂ ÎN VALOARE DE 1.000 RON
 TROFEUL SECȚIUNII GRUPURI ÎN VALOARE DE 1.000 RON
 TROFEUL SECȚIUNII HIGH SCHOOL MUSICAL ÎN VALOARE DE 1.000 RON
 TROFEUL SECȚIUNII INSIEME ÎN VALOARE DE 1.000 RON
 PREMIILE I, II, III
 MENȚIUNI
 PREMII SPECIALE
 PREMII OFERITE DE SPONSORI ȘI PARTENERI

IX . CONDIȚII GENERALE
 evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor normelor și măsurilor de siguranță adoptate de către instituția gazdă dar și cu respectarea normelor și măsurilor generale impuse de către autorități
 dacă din motive neprevăzute cauzate de o eventuală criză sanitară festivalul va fi amânat , se va aștepta reprogramarea acestuia la o dată comunicată de organizatori. Donația de participare nu se restituie.
 în funcție de vârsta concurentului se va stabili și categoria din care face parte. În cazul în care nu sunt minim 10 concurenți / categorie , organizatorul va comasa categoriile
 în cazul apariției unor modificări ale regulamentului cât și alte detalii ce privesc organizarea festivalului, acestea vor fi comunicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/InsiemeSchoolMusic/  LIKE & SHARE și site: www.insiememusicschool.ro .
 în cazul în care se atinge numărul maxim de participanți , organizatorii vor anunța STOP ÎNSCRIERI înainte de data 10.05.2024.
 durata pieselor din concurs nu trebuie să depășească 4 minute . Juriul poate decide întreruperea momentului artistic , dacă timpul este depășit.
 piesa trimisă nu poate fi schimbată ulterior
 neachitarea taxei de participare (DONAȚIE) în termenul stabilit de organizatori, duce la eliminarea din festival a concurentului
 cheltuielile de transport , cazare și masă sunt suportate de către concurenți
 prin completarea fișei de înscriere , confirmați că ați luat la cunoștință REGULAMENTUL FESTIVALULUI
 concursul se va desfășura pe parcursul a 3 zile: 24 și 25 MAI ZILE DE CONCURS 26 MAI, WORKSHOP CRINA MARDARE, RECITALURI și GALĂ.
Informatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0746121226 – Mădălina Ghenoiu, 0728102000 – Gabriel Ghenoiu
MAIL: festivalulinsieme@gmail.com
Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/InsiemeSchoolMusic/
SITE: www.insiememusicschool.ro
Regulamentul şi declarațiile pot fi descărcate în format PDF de pe site-ul www.insiememusicschool.ro

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!