July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Voci de Îngeri

Regulamentul festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI”, Ediția a VII – a, 19 Aprilie  –  21 Aprilie  2024, Suceava

Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” este un concurs de interpretare care are ca scop promovarea creației și artei interpretative, descoperirea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în interpretarea muzicii ușoare (pop) specifice vârstei, dezvoltarea spiritului de competiție și corectitudine între copii și tineri de vârste apropiate, dorindu-se a fi și prilej de bucurie, întâlnire, cunoaştere şi prietenie între participanţi.

Concursul de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” se adresează copiilor și tinerilor  din palatele și cluburile  copiilor, grădinițe, școli, licee, asociații culturale și școli private.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Concursul cuprinde următoarele secțiuni:

A). Secțiunea SOLIȘTI

 1. Grupa 4 – 5 ani
 2. Grupa 6 – 7 ani
 3. Grupa 7 – 8 ani
 4. Grupa 8 – 9 ani
 5. Grupa 9 – 10 ani
 6. Grupa 10 – 11 ani
 7. Grupa 11 – 12 ani
 8. Grupa 12 – 13 ani
 9. Grupa 13 – 14 ani
 10. Grupa 14 – 15 ani
 11. Grupa 15 – 17 ani
 12. Grupa 18+ ani (pană la 25 ani)

Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba grupele de vârstă în funcție de numărul concurenților înscriși la această secțiune.

B). Secțiunea GRUPURI  MICI (până la 4-5 membri).

Sectiunea ‘‘Grupuri Mici’’ va ramane valabilă doar dacă se vor inscrie în concurs minim 8 grupuri).

C). Secțiunea CREAȚIE (piese compuse în anul 2023-2024)

Pentru a încuraja înscrierea câtor mai multe piese noi în concurs la această secțiune se va oferi câștigătorului acestei secțiuni un premiu de 2 000 RON, oferit de unul dintre sponsorii festivalului.

Melodia NU trebuie să fie în primă audiție dar să NU fie mai veche de 1 an. (Sectiunea  ‘‘Creație” va ramane valabilă doar dacă se vor inscrie în concurs minim 8 piese).

 • Din acest an NU mai există secțiunea „Romantic Art”, elevii de la școala Romantic Art vor putea să se înscrie doar la Secțiunea Creație dacă au compoziții pentru această secțiune.
 • Deasemenea NU mai există  Secțiunea „Marel Iorga” dar vom păstra vie memoria maestrului oferind Trofeul „Marcel Iorga” în fiecare an, concurentului de la Secțiunea Soliști care va obține cel mai mare punctaj interpretând o compoziție a maestrului indiferent din care categorie de vârstă face parte.

ÎNSCRIEREA PENTRU PRESELECȚIE:

Fiecare concurent va trimite, până la data de 24 Martie 2024, pe adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com, sau pe whatsApp la nr. de telefon  0740 382808, următoarele materiale:

 1.       Dovada plății ce atestă achitarea taxei de înscriere la preselecție în valoare de50 RON.

Taxa de preselecție se plătește o singură dată doar la secțiunea individual SOLIȘTI (valabil pentru concurenții care se înscriu la două din cele trei secțiuni sau la toate cele trei secțiuni).

Aceasta trebuie depusă în contul RO57 RNCB 0234 1571 1447 0010 (Asociația Culturală Romantic Art – Cont deschis la BCR Bank),cu mențiunile „donație festival” Voci de Îngeri și „numele concurentului”. Suma nu se restituie dacă preselecția nu a fost trecută de către concurent.

 • Fişa de înscriere completată și semnată cu pixul, care va conține toate datele solicitate de organizatori. Înscrierea concurentului poate fi făcuta de catre părintele, tutorele sau profesorul coordonator al acestuia. Profesorul coordonator poate înscrie toti elevii care participă pe baza fisei de înscriere tabel, fișă de înscriere specială doar pentru profesori. Înscrierea concurentului o va face așadar ori părintele, ori profesorul, ori concurentul dacă acesta este deja major.
 • Declarația pe propria răspundere in ceea ce priveste acordul de interpretare a piesei din concurs intre compozitor si interpret, (organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale  acestora, a melodiilor interpretate în concurs). Declaratia va fi completată și semnată de către toți concurenții sau aparținătorii acestora indifirent daca interpretează piesă românească sau cover internațional deoarece fișa conține și acordul de consimțământ al folosirii datelor personale, a fotografiilor și filmărilor din concurs.
 •        O copie a certificatului de naştere sau copia după cartea de identitate (după caz). Certificatul de nastere sau cartea de identitate, fișa de inscriere, delclaratia se vor scana sau fotografía clar să se vadă toate datele (nr. CNP), acestea urmând să fie imprimate).
 •        O fotografie în prim plan (bust) clară, în format jpg.
 •  O filmare video pentru preselecție. Trimiteți o inregistrare cu telefonul de la ora de canto sau filmată acasă. Interpretarea melodiei trebuie să fie LIVE, sunetul fără procesare audio iar filmarea fară editare video. Ținuta și atitudinea trebuie să fie asemenea unei prestații în concurs. Se pot trimite și video-uri cu prestații Live din concursuri la care concurentul a participat dar nu mai vechi de 7-8 luni. Melodia poate fi alta decât cea înterpretată în concurs. NU trimiteți link-uri de pe youtube pentru preselectii! Nu trimiteti video mari de calitate maximă, acestea pot fi convertite, micșorate să poată fi arhivate impreună cu celelalte materiale și transmise prin (www.wetransfer.com) sau whats app.

Precizare – materialul video în vederea preselecției va fi trimis doar pentru înscrierea la Secțiunile SOLIȘTI și CREAȚIE. Pentru secțiunea GRUPURI nu se trimite DEMO în vederea preselecției, grupurile fiind formate din aceeași concurenți care s-au înscris șI la secțiunea SOLIȘTI.

Atenție! Piesa din concurs trebuie să fie diferită de cea cu care concurentul a participat anul trecut la festivalul ”Voci de Îngeri”. Nu contează limba în care se interpretează și genul muzical, poate fi melodie pop, rock, blues, jazz, musical… Voce să fie!

Fișierul redenumit (nume, prenume, varstă, localitate) cu cele 6 materialele va fi trimis de către părinte sau tutore  într-un singur fisier arhivat, prin wetransfer, la adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com sau toate una după alta pe whatsApp la nr. de telefon 0740 382808 menționând înainte de a incărca fișierele pe whats app, numele concurentului, vârsta, localitatea si sectiunea la care acesta participă. (Este foarte importantă această mențiune pentu a ști unde trebuie descarcate materialele și unde se incadrează concurentul ca și vârstă). 

Cine trimite materialele pe e-mail nu mai trimite pe whats app și invers.

Alegeti doar una din variante pentru a nu crea muncă în plus pentru organizator.  Așteptați 3 zile de la trimiterea materialelor și abia apoi dacă nu ați primit confirmare de primire contactați organizatorul.

Profesorii care aleg să înscrie ei concurenții, trimit fisa de inscriere pe baza de tabel și declaratia (pt.profesori) semnată, precum și toate materialele într-un singur fișier arhivat, prin wetransfer. Fiecare concurent va avea fișier redenumit cu nume, prenume, vărstă și localitate.

Dupa data de 25 Martie nu se mai primesc materiale și nu se va prelungi termenul de înscriere pentru preselecție!

Grupele concurenților finaliști vor fi afișate în data de 5 Aprilie 2024 pe pagina NOUĂ de facebook a festivalului “Voci de Îngeri Suceava” 2024 , Ediția a VII – a https://www.facebook.com/festivalulvocideingeri

Nu se acceptă contestații din partea părinților și nici un fel de concesie din partea profesorilor în ceea ce privește preselecția și întrarea în concurs.

Organizatorii își rezervă dreptul de a stabili numărul de concurenți admiși și  pot schimba grupele de vârstă în funcție de numarul concurenților.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

Concurenții finaliști ai festivalului care se vor regasi pe listele publicate pe data de 5 Aprilie  vor trimite până pe data de 12 Aprilie 2024 pe aceeași adresă de e-mail romantic.art@yahoo.com (specificând din nou numele concurentului, vârsta, localitatea si sectiunea):

 • Negativul melodiei din concurs in format mp3.

•     Dovada plății ce atestă achitarea donației de participare în concurs.

Aceasta trebuie depusă în contul RO76RNCB0654062337610001  (Asociația Culturală Romantic Art – Cont deschis la BCR Bank), cu mențiunile „donație festival” Voci de Îngeri și „numele concurentului”.  Suma va fi utilizată exclusiv în scopul organizării festivalului (cazare, masa, transport, juriu, trofee, diplome și cadouri).

Concurentul care nu achită donaţia de participare până la data stabilită va fi descalificat și i se va acorda a doua șansa de participare în concurs următorului concurent din grupa, care nu a trecut preselecția!

DONAȚIE  DE PARTICIPARE ÎN CONCURS:

Secțiune Soliști – 350 RON

Secțiune Grupuri Mici – 400 RON

Secțiune Creație – 350 RON

Concurenții de la secțiunea Soliști care se vor înscrie și la celelalte două secțiuni sau la una dintre ele  Creație sau Grupuri Mici vor avea reducere 50 Ron / secțiune.

Concurenții de la Secțiunea Grupuri Mici trebuie sa participe obligatoriu la una din celelalte secțiuni, Soliști sau Creație.

Dacă din motive neprevăzute care îl privesc, concurentul se retrage din concurs sau nu poate fi prezent la eveniment, taxa de înscriere și materialele trimise nu vor mai fi restituite.

Dacă din motive neprevăzute, cauzate de o eventuală criză sanitară sau situație de urgență, festivalul va fi amânat, se va aștepta reprogramarea acestuia la o alta data comunicata din timp de organizatori. Donația de participare  nu se restituie!

Concursul se va desfășura pe parcursul a 3 zile: 19 Aprilie, 20 Aprilie si 21 Aprilie.

 • În prima zi de concurs, 19 aprilie,  vineri, vor evolua Grupele de vârstă de la Secțiunea Soliști între 4 și 10 ani inclusiv și Secțiunea Grupuri mici și Creație (pentru concurenții cu aceeași vârstă 4 -10 ani inclusiv, care evoluiază în prima zi la Secțiunea Soliști).
 • A doua zi de concurs, 20 aprilie,  sâmbătă, vor evolua restul categoriilor de vârstă de la secțiunea Soliști, 11 – 20+ ani (pana la 25 ani) și Secțiunile Grupuri mici și Creație (pentru concurenții cu aceeași vârstă 11 – 20+ ani, care evoluiază a doua zi la Secțiunea Soliști). Am ales aceasta variantă de organizare pentru a crea posibilitatea macar pentru cei care evoluiază a doua zi să opteze pentru o singură noapte de cazare.
 • A treia zi de concurs, 21 Aprilie, Duminică la ora 13.00, va avea loc Gala de Premiere.

În deschiderea Galei vor evolua în recital invitații speciali ai festivalului.

Programul și ordinea intrării în concurs vor fi afișate în timp util, aproximativ cu o săptămână înainte de eveniment pe pagina nouă de facebook a festivalului https://www.facebook.com/festivalulvocideingeri

JURIUL:

Juriul va fi compus din nume prestigioase din domeniul muzicii uşoare şi a culturii romaneşti (compozitori, artiști interpreți, oameni de radio și profesori de muzică).

Criteriile de jurizare vor fi în funcție de: intonație, dicție, ritm, impresie artistică, mișcare scenică, vestimentație și atitudine. Deciziile juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

PREMII ACORDATE:

 • Marele Trofeu “VOCI DE ÎNGERI”  
 • Trofeul Secțiunii Creație 
 • Trofeul Secțiunii Grupuri mici
 • Trofeul Juriului
 • Trofeul Kids  
 • Trofeul Junior
 • Trofeul Adolescent 
 • Trofeul New Generation
 • Trofeul “Marcel Iorga“
 • Pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă din concurs vor fi acordate premii în ordinea mediilor și notelor acordate de juriu,  Trofee de Categorie, Premiile I, II, III și Mențiuni.
 • Vor fi acordate premii speciale și premii în bani oferite de organizatori și diferiți sponsori ai festivalului constând în diplome, trofee, cadouri și dulciuri.
 • Profesorii coordonatori vor primi diplome de merit.

Marele Premiu ”Voci de Îngeri” în valoare de 3000 RON va fi oferit de organizatori sau de unul din sponsorii festivalului. Acesta va fi acordat unui singur concurent de la secțiunea SOLIȘTI care a obţinut punctajul cel mai mare din concurs, indiferent de grupa de vârstă la care acesta a evoluat. Dacă nici un concurent nu va obține punctajul de minim nota 9,50 Marele Trofeu „Voci de Îngeri” nu va fi acordat!

Tot la această secțiune se vor acorda și celelalte trofee mari: Trofeul Juriului (a doua notă din concurs după Marele Trofeu), Trofeul Kids, Trofeul Junior, Trofeul Adolescent și Trofeul New Generation.

Castigatorul Marelui Trofeu  ”Voci de Îngeri” nu va mai putea participa pe viitor decât ca și invitat special al festivalului.

Concurenții, părinții acestora, profesorii, nu au voie să abordeze membrii juriului, inainte, pe parcursul și după terminarea concursului, sunt rugați să aibă un comportament și un limbaj decent în spațiul de desfășurare a evenimentului și să păstreze distanța în timpul jurizării lăsând libere 2 rânduri de scaune din spatele juraților. Premiile și deciziile juriului nu pot fi contestate!

Organizatorul îşi va rezerva dreptul, ca în caz de punctaje egale să dubleze premiile.

Concurenții au obligația să se prezinte la premiere în ținuta în care au evoluat în concurs.

Vârsta împlinită de concurent la data desfăşurării concursului va stabili categoria din care acesta va face parte iar intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică (dupa nume).

În cazul apariției unor modificări în regulament, cât si alte detalii ce privesc organizarea festivalului, acestea vor fi comunicate în timp util pe noua pagină de facebook a concursului.

Evenimentul va fi transmis Video LIVE pe pagina de facebook a partenerilor noștri media Radio Iași  

https://www.facebook.com/RadioIasi, pe www.radioiasi.ro. si pe NOUA pagină de facebook a festivalului Voci de Îngeri Suceava https://www.facebook.com/festivalulvocideingeri

La câteva zile după eveniment vor fi publicate pe pagina festivalului fotografiile din timpul evoluției fiecărui concurent.

Vă invităm așadar să ne vizitați noua pagină (la pagina veche din păcate nu mai avem acces deoarece am suferit un atac phising. În viitorul apropiat fosta pagină va fi ștearsă). De aceea avem nevoie să ne dați un #like, un  #share și să ne urmăriți activitatea pentru a informa căt mai mulți copii talentați, doritori să participe și să evolueze pe scena festivalului nostru în fața unui juriu de mare valoare!

VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ÎN BUCOVINA!

                                                     MULT SUCCES TUTUROR CONCURENȚILOR!

                                       Organizator Festival: Asociația Culturală Romantic ART

                                      Director festival, prof. Gabriela Morar, tel: 0740 382808