April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Artistul de Maine

Asociația Culturală ”Artistul de mâine” are deosebita plăcere de a organiza, în parteneriat cu Casa de Cultură Jimbolia, prima ediție a Festivalului internațional de canto muzică ușoară pentru copii și tineri ”ARTISTUL DE MÂINE”, Ediția I, Jimbolia, 2023.
Președintele Festivalului este Prof. IUSTIN CĂLIN.

Evenimentul va avea loc în perioada 14-15.10.2023, la Casa de Cultură din Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu 88, și se va desfășura in format concurs, având ca scop susținerea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în domeniul muzicii ușoare.

MOD DE DESFĂȘURARE
Secțiuni: pop-muzică ușoară, Folclor și tribut pentru artist. Un concurent poate participa la mai multe secțiuni.
Festivalul este adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani împliniți până la data evenimentului și se va desfășura pe categorii de vârsta, după cum urmează :

 • Categoria 6 – 8 ani
 • Categoria 9 – 11 ani
 • Categoria 12 – 14 ani
 • Categoria 15 – 17 ani

Toți concurenții vor evolua live pe scenă, într-o ordine și după un program orar stabilite de către organizator. Instrumentalul pieselor muzicale interpretate va fi derulat de pe negative (format MP3) transmise în prealabil de către concurenți organizatorului, prin poșta electronică, la o dată stabilită de către organizator, ulterior inscrierii. Totodată, pentru a putea remedia în timp util orice eventuale disfuncționalități în derularea negativelor, fiecare concurent va avea asupra lui negativele pieselor muzicale pe un suport de memorie tip stick USB. Organizatorul este exonerat de orice responsabilități privind calitatea negativelor, respectiv privind drepturile de autor în raport cu compozitorii/textierii pieselor interpretate de concurenți în cadrul festivalului, aceste responsabilități revenind exclusiv concurenților.
Piesele muzicale propuse pentru interpretare pot fi din repertoriul românesc sau internațional, însă durata acestora trebuie să fie de maxim 4 minute.

Concursul se va derula pe parcursul a 2 zile, respectiv 14 și 15 Octombrie 2023, după cum urmează :
Etapa 1 – AUDIȚII LIVE
Această etapă se va desfășura la data de 14.10.2023, cu participarea tuturor concurenților înscriși, pe categorii de vârsta și va consta în interpretarea unei piese muzicale, la liberă alegere, de către fiecare concurent.
La încheierea acestei etape juriul va delibera și va stabili clasamentul pe fiecare categorie în parte.
Această etapă se va încheia cu GALA LAUREAȚILOR ce va avea loc Duminică 15.10, în cadrul căreia va avea loc festivitatea de premiere a tuturor concurenților, recitaluri extraordinare ale vedetelor, premierea sponsorilor.

Concurenții care au obținut podiumul, locul I la fiecare categorie, precum și premiile de popularitate și originalitate vor interpreta piesa din concurs. Programul orar al desfășurării Festivalului va fi postat pe pagina de Facebook cu cel puțin 2 zile înainte de începerea evenimentului și va fi afișat la avizierul din holul de la intrarea în locația unde va avea loc evenimentul la data începerii acestuia.

PREMII
Vor fi acordate medalii, trofee și diplome precum și premii substanțiale în bani concurenților care se clasează pe locurile I, II și III și pe locurile speciale la fiecare categorie de vârstă.
Concurentului cu cea mai mare medie obținută în cadrul concursului i se va acorda Trofeul Festivalului, diplomă și un premiu substanțial în bani. Va exista și un podium al Festivalului. Tuturor concurenților li se vor acorda, în Gala Laureaților, diplome de merit, medalii și
un mic trofeu pentru prestația artistică pusă în scenă în cadrul Festivalului. De asemenea, se vor acorda diplome și premii speciale unor persoane fizice sau juridice cu contribuție semnificativă la organizarea și derularea în bune condiții a Festivalului. Concurenții care nu se vor prezenta la Festivitatea de premiere nu își vor putea ridica premiile ulterior.
Premiile în bani vor fi oferite în RON și vor fi plătite prin virament bancar în conturile indicate de câștigători (părinți, tutori legali ai acestora) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la încheierea Festivalului, după reținerea la sursă a taxelor și impozitelor aferente, conform
legislației în vigoare.

JURIU ȘI JURIZARE
Juriul – va avea în componență specialiști și personalități din domeniul muzicii la nivel național și internațional (interpreți, producători, profesori de muzică). Jurizarea – se va efectua in cel mai corect și obiectiv mod, cu stricta respectare a principiului imparțialității, pe baza următoarelor criterii:

 • calități vocale
 • dicție
 • interpretare artistică
 • expresivitate
 • prezență scenică
 • elemente de originalitate

Notarea se va face individual de către fiecare membru al juriului, pe formulare speciale, cu note de la 7 la 10, nota finală acordată concurentului fiind calculată pe baza mediei aritmetice a tuturor notelor acordate de jurați. În eventuale situații care impun departajarea a doi sau mai mulți concurenți care au obținut note similare, președintele juriului va avea prerogativul de a decide asupra diferențierii, pe baza analizei obiective a criteriilor mai sus-menționate. Deciziile juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

ÎNSCRIEREA LA FESTIVAL
Se pot înscrie la Festival copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 17 ani împliniți la data desfășurării evenimentului.

 • Constituirea înscrierii online – se va transmite până în data de 10.10.2023, fiind data limită a înscrierii, și implică transmiterea la adresa de E-mail a organizatorului, artistuldemaine@gmail.com ale următoarelor documente:
 • Formularul de înscriere completat corect și integral. Acest formular poate fi consultat și descărcat de pe pagina de Facebook al Festivalului.
 • Foto color, bust, recentă și clară a candidatului (format JPG)
 • Copie a Certificatului de naștere sau C.I.
 • Copie act donație festival

La rubrica ”Subiect” al mailului se vor menționa: Înscriere – numele și prenumele candidatului, vârsta. Materialele transmise nu sunt returnabile. Negativul piesei interpretate se va transmite până în data de 11.10 tot pe adresa de email, specificând numele complet și corect al piesei. În ziua Festivalului, fiecare concurent își va confirma prezența la masa de recepție aflată în incinta Casei de Cultură, și va semna un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal precum și un acord de cedare a drepturilor de imagine ce vor fi realizate în cadrul
Festivalului.

DONAȚII PENTRU FESTIVAL
În vederea asigurării unei organizări și derulări în cele mai bune condiții a Festivalului, toți participanții sunt rugați să contribuie cu câte o donație în valoare de 175 RON ce va reprezenta taxa de participare la Festival. Donațiile se vor face organizatorului prin virament
bancar, în contul: ASOCIATIA CULTURALA ARTISTUL DE MAINE IBAN: RO27BRDE360SV99050753600 BLD TAKE IONESCU NR 33 , AP 2, TIMISOARA JUD TM 300042
Concurentul care participă la mai multe secțiuni, va achita taxa pentru fiecare sectiune in parte.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI PE TIMPUL DESFĂȘURĂRII FESTIVALULUI
Organizatorul, are obligația de a asigura un climat adecvat și desfășurarea în bune condiții a Festivalului, respectiv să pună la dispoziție spațiile necesare, să asigure suportul tehnic adecvat (sonorizare, lumini, etc), premiile, să realizeze organizarea și coordonarea activităților
aferente, îndrumarea și informarea cu aspectele de interes a participanților, promovarea sponsorilor.
De asemenea, organizatorul va asigura corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale.
Organizatorul își rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma și înregistra toate prestațiile din cadrul Festivalului.
Organizatorul este exonerat de orice responsabilitate privind eventuale incidente cu impact asupra ordinii și liniștii publice, sau orice alte fapte de natură contravențională ori penală comise pe timpul Festivalului de către persoane din rândul participanților, aceste responsabilități
revenind exclusiv persoanelor implicate, conform legii.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR PE TIMPUL DESFĂȘURĂRII FESTIVALULUI
Participanții au obligația de a respecta Regulamentul și programul Festivalului, de a asigura un climat adecvat desfășurării în bune condiții a Festivalului, respectiv să păstreze curățenia, ordinea, liniștea, să nu deterioreze bunurile din spațiile dedicate evenimentului, să nu
pătrundă în spații în care accesul participanților nu este permis, să nu se deplaseze prin sala de spectacol în timpul derulării actelor artistice ci doar în pauze. Pe timpul derulării actelor artistice ușile de la sala de spectacol vor fi menținute închise. Fiecare concurent are obligația să se prezinte la locația în care are loc evenimentul cu cel puțin 30 de minute înainte de programarea evoluției sale și să se prezinte în culisele scenei cu cel puțin 10 minute înainte de programarea evoluției sale, având asupra sa negativele pieselor muzicale pe care urmează să le interpreteze pe suport de memorie tip stick USB.
Intrarea la Festival este gratuită.
Pe timpul desfășurării Festivalului, însoțitorii concurenților (părinți, tutori legali, profesori) au obligația să-i supravegheze, însoțească și îndrume pe aceștia, respectiv să întocmeasca formalitățile/documentele necesare.
Este interzisă abordarea/contactarea membrilor juriului de către participanți pe tot timpul derulării concursului, pentru neclarități ori probleme participanții urmând a se adresa reprezentanților organizatorului.
Neprezentarea unui concurent la susținerea actului artistic conform ordinii prestabilite poate conduce la descalificarea acestuia.
Orice abatere a unui concurent de la regulament și programul stabilite poate conduce la eliminarea acestuia din concurs.
Cazarea, masa și transportul vor fi suportate de fiecare participant în parte. Organizatorul poate îndruma participanții cu privire la anumite unități de cazare de pe plan local, cu care se vor încheia relații de parteneriat.
Vă recomandăm cazare la HOTEL SANTA MARIA JIMBOLIA.

CONTACT
Toate informațiile utile participanților vor fi postate de organizator în perioada premergătoare și pe parcursul desfășurării Festivalului.
Pentru orice informații suplimentare vă puteți adresa organizatorului prin următoarele mijloace de contact:

 • Adresă E-mail : artistuldemaine@gmail.com
 • Tel. : +40753590671 – Președinte Festival, Prof. IUSTIN CĂLIN

Vă așteptăm cu drag și urăm mult succes tuturor concurenților !

Președintele Festivalului,
IUSTIN CĂLIN