July 21, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

IașiSing

Festivalul concurs Internațional de muzică IașiSing, Ediția a III–a, IAȘI – 13.MAI.2023

Regulament
Festivalul concurs Internațional de muzică ” IașiSing “, este organizat de școala de muzică “Land of TheiRuna music “, Iași, director / profesor MARIA GEORGEANA SIMIONESCU.
Concursul este destinat elevilor/adolescenților și tinerilor(adultilor) care iubesc muzica, cântă cu vocea sau la un instrument din dorința de a-și perfecţiona tehnica, interpretarea și stilul. NU contează dacă studiazâ în cadrul unei şcoli particulare sau liceu de muzică. Sunt așteptați toţi elevii din ţară şi din străinătate care studiază canto popular, canto muzică uşoară.
Scopul manifestării este stimularea creativităţi, a stimei de sine precum și dezvoltarea experienței scenice, tehnică şi interpretativă; de asemenea, se urmăreşte educarea participanților în vederea descoperirii, alegerii repertoriului și promovarea acestuia și a valorilor autentice atât din muzica populară cât şi cea uşoară.
Concursul internațional de Interpretare vocal „IașiSing” se va desfăşura în perioada 13.MAI.2023 în sălile de evenimente de la Centrul AGORA, IASI, ROMÂNIA.

 1. SECȚIUNI CONCURS
  Acest concurs cuprinde patru secţiuni de interpretare vocală, după cum urmează:
  a) CANTO POPULAR
  Categorii de vârstă:
  ⦁ Soliști 4 – 6 ani
  ⦁ Soliști 7 – 8 ani
  ⦁ Soliști 9 – 10 ani
  ⦁ Soliști 11 – 12 ani
  ⦁ Soliști 13 – 14 ani
  ⦁ Soliști 15 – 16 ani
  ⦁ Soliști 17 – 18 + ( vârsta maximă de participare fiind 20 de ani)

b) GRUPURI CANTO PUPULAR
Această secțiune se va desfășura doar în cazul în care se înscriu minim 3 grupuri, iar jurizarea NU se
face in funcție de vârstă.

c) CANTO MUZICĂ UŞOARĂ / POP
Categorii de vârstă:
⦁ Soliști 4 – 6 ani
⦁ Soliști 7 – 8 ani
⦁ Soliști 9 – 10 ani
⦁ Soliști 11 – 12 ani
⦁ Soliști 13 – 14 ani
⦁ Soliști 15 – 16 ani
⦁ Soliști 17 – 18 + ( vârsta maximă de participare fiind 20 de ani)

d) GRUPURI CANTO MUZICĂ UȘOARĂ / POP
Această secțiune se va desfășura doar în cazul în care se înscriu minim 3 grupuri, iar jurizarea NU seface in funcție de vârstă.

 1. REPERTORII
  a) / b) – piesă ritmată, cu acompaniament orchestral specific zonei de provenienţă a interpretului – doină sau baladă – 2 strofe – fără acompaniament.
  ATENȚIE! Atât negativul cât şi/sau acompaniamentul vor fi asigurate de către concurenţi și vor fi trimise împreună cu fișa de înscriere.
  Fiecărui concurent îi este alocat timpul de 5 minute pentru interpretarea piesei.
  c) / d) – o piesă în limba română cu durata de maximum 5 minute, cu negativ sau cu acompaniament live
 • o piesă într-o limbă străină cu durata de maximum 5 minute, cu negativ sau cu acompaniament live
  ATENȚIE! Atat negativul cât şi/sau acompaniamentul vor fi asigurate de către concurenţi și vor fi trimise împreună cu fișa de înscriere.
 1. JURIUL CONCURSULUI
  Juriul este alcătuit din profesori de specialitate, compozitori și interpreţi. Hotărârea juriului este definitivă şi NU poate fi contestată. Pe parcursul concursului atât concurenții, părinții cât și profesorii
  îndrumători sunt rugați să NU aibă contact cu juriul, să aibă un comportament și un limbaj adecvat, decent în sala de eveniment.
  !!! Deciziile și premiile acordate de juriu NU POT FI CONTESTATE!
 2. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
  Fiecare concurent va trimite electronic, până pe 5.MAI.2023, prin wetrasfer, la adresa de mail iasising30@gmail.com documentele atașate mai jos într-un fișier arhivat denumit cu numele, prenumele, categoria de vârstă, secțiunea de concurs la care participă și orașul de proveniență pentru Festivalul- Concurs „IașiSing” următoarele documente:
  • Fișa de înscriere completată cu majuscule ;
  • Copie după certificatul de naștere sau cartea de indentitate (după caz) ;
  • Negativul piesei (pieselor) pe care solistul îl va avea și la el pe stick în ziua concursului –
  durata celor două piese (dacă acesta dorește să se înscrie cu 2 piese în concurs) sa nu
  depășească 8 minute pentru fiecare concurent.
  • O poză prim plan a concurentului
  • Declarație pe propria răspundere a acordării dreptului interpretării unei piesei între compozitor și concurentul interpret și consimțământul pentru prelucrarea datelor personale.
  Concurentul poate fi înscris în concurs fie de către părinte, tutore legal sau profesor coordonator. Profesorii care doresc să înscrie mai multi elevi vor avea la dispozite de completat un tabel dar și declaratia pe propria raspundere, iar documentele vor fi atașate intr-un folder arhivat cu denumirea școlii, orașul , iar în acesta se vor regăsi pentru fiecare elev în parte un fișier denumit cu numele, prenumele, categoria de varstă, secțiunea de concurs, orașul, împreună cu certificatul de naștere/carte de identitate, poza prim plan, negativul piesei și dovada achitării taxei de participare.
  • Dovada achitării donației pentru concurs (copie/poză) –
 • 280 RON pentru soliști
 • 300 RON grupuri (2-3-5 interpreţi)
 • 60€ pentru elevii din străinătate.
  • Donația trebuie virată în contul RO89 BREL 0005 5194 2823 0100, beneficiar MARIA GEORGEANA TUPEA / Land of TheiRuna music SRL . Operațiunea bancară trebuie să aibă în descriere: Donație IasiSing + nume concurent (!!!)
  • TOATE DOCUMENTELE VOR FI SCOASE LA IMPRIMANTĂ ȘI SE VOR COMPLETA ȘI SEMNA CU PIXUL, iar pentru a fi trimise se pot scana sau se poate face o poza clară a acestora.
  NOTĂ! Concurenţii care vor să participe la două secţiuni vor beneficia de o reducere de 80 RON, achitând a doua piesa 200 RON.
  Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a utiliza înregistrările audio/video a pieselor, în vederea realizării materialelor de publicitate a concursului, fără a asigura pentru acest lucru nici un
  drept material concurenților. Organizatorii se obligă ca aceste materiale să rămână în patrimoniul festivalului, fără a fi comercializate. Este interzis prin lege să interpretezi o lucrare muzicală dacă
  aceasta a fost reprodusă ilegal. Dacă acest lucru se întâmplă, organizatorii concursului nu își asumă responsabilitatea, în eventualitatea ca editorul partiturii sau compozitorul piesei ia vreo masură
  legală în acest sens.
  Cheltuielile de transport, precum și cele de cazare și masa sunt suportate de către concurenți.
  Înscrierea în concurs nu va fi luată în considerare dacă aceste formalități nu au fost îndeplinite.
  În cazul neprezentării în concurs din orice motiv, donația făcută nu poate fi restituită.
  Suma va fi cheltuită exclusiv pentru organizarea FESTIVALULUI CONCURS INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ IasiSing.
  Înscrierea și participarea în competiție implică acceptarea regulamentului de concurs.

⦁ DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
I. Deschiderea concursului, desfăşurarea secţiunilor
II. Secţiunea de canto popular,soliști și grupuri vocal populare / decernarea premiilor.
III. Secțiunea muzică ușoară, soliști şi grupuri, decernarea premiilor şi încheierea concursului

• CRITERII DE JURIZARE
CANTO POPULAR
a) calităti vocale-timbru, tehnica, ambitus, susținere, respirație;
b) intonație, acuratețe;
c) respectarea partiturii;
d) alegerea pieselor pentru concurs;
e) interpretare;
f) dicție;
g) personalitatea artistică a interpretului;
h) omogenitatea interpretării voce-acompaniament;
i) prezența scenică.
j) autencititatea repertoriului;
k) autenticitatea costumului popular.
MUZICĂ UȘOARĂ
a) calități vocale-timbru, tehnica, ambitus, susținere, respirație;
b) intonație, acuratețe;
c) stil interpretativ-modernitate, inovație;
d) alegerea pieselor pentru concurs;
e) interpretare;
f) dicție;
g) personalitatea artistică a interpretului;
h) omogenitatea interpretării voce-acompaniament;
i) prezența scenică.
• PREMII ACORDATE
Fiecărei secțiuni îi revin premii și distincţii, după cum urmează:
TROFEUL JURIULUI – acesta va fi acordat de către membrii juriului festivalului concurs IașiSing, unui singur participant în concurs, la cele doua secțiuni de soliști ale acestuia (un TROFEU muzică
populară, un TROFEU muzică ușoară)
TROFEUL KIDS SINGS – acesta va fi acordat de către membrii juriului festivalului concurs IașiSing, la cele doua secțiuni de grupuri ale acestuia (un TROFEU grup muzică populară, un TROFEU grup muzică ușoară)
TROFEUL CATEGORIEI DE VÂRSTĂ – se acordă concurentului cu cea mai mare notă. Dacă există egalitate, organizatorul are dreptul să dubleze premiul PREMIUL I , II , III , MENȚIUNE
TROFEUL FESTIVALULUI CONCURS « IașiSing» în valoare de 1000 RON ,oferit de organizatorul concursului, acesta fiind acordat oricarui concurent solist sau grup care va obține media 10 pe linie,indiferent dacă acesta a mai câștigat un alt premiu în concurs. În cazul în care NU se obține acest punctaj, TROFEUL NU VA FI ACORDAT!
• Organizatoarul își rezervă dreptul ca în cazul unui punctaj egal, să dubleze premiile din concurs.
• NOTELE JURIULUI ȘI PREMIILE DIN CONCURS NU POT FI CONTESTATE!

Notă: Concurenții au obligația de a-și ridica premiile în cadrul Galei Laureaților, personal sau de către un reprezentant, având aceeași ținută pe care au purtat-o și în timpul concursului. Premiile nu se trimit prin poșta, etc.
• Programul și ordinea intrării în concurs se vor afișa pe data de 8.MAI.2023.

Vă aștept să ne vizitați pagina școlii Land of TheiRuna music / IasiSing , să distribuiți postarea de concurs, pentru a afla cât mai mulți iubitori ai muzicii despre noi și să ne dați un like.
CONTACT ORGANIZATOR, DIRECTOR FESTIVAL prof, MARIA GEORGEANA SIMIONESCU NR. 0748506693 , prin email la adresa iasising30@gmail.com sau facebook pe pagina Land of TheiRuna music / IasiSing pentru orice întrebare sau nelămurire.
VĂ AȘTEPTĂM ȘI VĂ MULȚUMIM TUTUROR !
SUCCES CONCURENTILOR!