April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

Stelele Cetății

FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL “STELELE CETĂŢII” DEVA, 2022, EDIȚIA a XXXIX-a.

REGULAMENT

Centrul Cultural „Drăgan Muntean“ Deva și Primăria Municipiului Deva organizează cea de-a XXXIX-a ediţie a Festivalului Concurs Național de muzica pop „Stelele Cetății“, care se va desfăşura în zilele de 4-5-6 noiembrie 2022.
Manifestarea are caracter de concurs pentru tinerii interpreți, propunându-şi descoperirea unor talente interpretative reale, dar și promovarea creaţiei muzicale a compozitorilor români.

I. STRUCTURA CONCURSULUI

Înscrierea în acest festival oferă concurenților, care sunt la început de drum, oportunități prin care aceștia pot fi descoperiți, pot înregistra debut artistic, pot fi promovați, pot performa în fața publicului și a unor specialiști și de asemenea pot obține titluri, distincții și premii. Acest festival este organizat la nivel național, în scopul de a descoperi în tânăra generație noi valori ce au nevoie să fie susținute pentru a performa să devină noii reprezentanți ai culturii muzicale românești.
Se pot înscrie tineri care au împlinit 15 ani, dar nu mai mult de 23 ani la data concursului. De asemenea, concurenții admiși nu pot fi câştigători ai trofeelor ediţiilor precedente.
Categoria de vârstă: 15-23 ani.

II. FAZA DE SELECŢIE

Pentru etapa de preselecție concurenții vor trimite 2 melodii (cu pozitiv şi negativ MP3), obligatoriu una din repertoriul muzicii pop românesti.
Pentru finala concursului cele două melodii pot rămâne sau pot fi schimbate, cu acordul organizatorului și a dirijorului, dar nu mai târziu de data de15 octombrie 2022.

Înscrierea concurenților se poate realiza prin expedierea, pe un singur e-mail-send GB sau we transfer (la subiect va fi specificat numele concurentului), a pozitivelor şi negativelor în format MP3 sau video (exclus link-uri), împreună cu fișa și CV-ul, până la data de 10 octombrie 2022, la adresa: centrulculturaldeva@gmail.com
Concurenții vor fi acompaniați de band live, motiv pentru care preselecția se va încheia în 5 octombrie, urmând ca rezultatele să fie anunțate în 10 octombrie, pe site-ul sau facebook-ul instituției și pe ghidul festivalurilor.com. În perioada 10 octombrie–15 octombrie, concurenții admiși în finală vor fi puși în legatură cu dirijorul orchestrei pentru probleme de repertoriu și orchestrații.

III. FAZA FINALĂ
Se va desfăşura după următorul program: 4 noiembrie, orele11:00-21:00, Repetiţii cu orchestra
5 noiembrie, orele11:00-15:00, Repetiţii cuorchestra
ora 18:00, Spectacol – concurs, recitaluri
6 noiembrie, ora18:00, Gala laureaților, recitaluri.

IV. PROBLEME DE ORGANIZARE

Pentru etapa finală, concurenţii vor trebui să aibă și să furnizeze organizatorilor, acordul de folosinţă a melodiilor din partea autorilor acestora, în conformitate culegea dreptuluide autor şi a drepturilor conexe, a părinților ori îndrumătorilor legali.

Cazarea și masa pentru concurenții admiși în finală vor fi asigurate de organizatori, pe toata durata festivalului.Nu se percepe taxă de participare.

V. JURIUL ȘI JURIZAREA CONCURSULUI
Juriul este alcătuit din compozitori, interpreţi, muzicologi, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti.
Notarea în concurs se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare: calităţi vocale, tehnica vocala, tehnica interpretativă, intonaţie, ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, dificultatea piesei/ alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate in urma jurizării.
Deciziile juriului sunt inapelabile.

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a președintelui juriului.

Rezultatele jurizării preselecției și rezultatele finale ale concursului se fac publice pe pagina de Facebook a Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva.

VI. PREMIILE CONCURSULUI

Trofeul „STELELE CETĂŢII”– 3000 lei
Premiul I – 2000 lei
Premiu lII – 1500lei
Premiul III – 1000lei
Mențiune – 2-800 lei

VII. OBLIGAŢII:

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
– să respecte prevederile prezentului regulament;
– să trimită în timp util documentele necesare înscrierii, negativele şi pozitivele sau link-urile cu înregistrările video pe e-mail;
– să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere;
– să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care a solicitat înscrierea.

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI

Organizatorii vor respecta legislaţia privind datele cu caracter personal.
Organizatorii nu răspund pentru daunele la care ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (persoana fizică sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor sau orice alte drepturi ce derivă din prezentarea artistică a participantului în cadrul concursului.

Orice modificări ale Regulamentului, impuse de situaţii independente de organizatori, vor fi comunicate în timp util pe pagina de Facebook a Centrului Cultural
“Drăgan Muntea” Deva.

Informaţii:
Secretariatul Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva, telefon: 0354408907, centrulculturaldeva@gmail.com