April 14, 2024

Ghidul Festivalurilor

Platforma online de informare pentru participanții festivalurilor muzicale

FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL DE 

MUZICĂ

UȘOARĂ

VOLARE

 Ediția  a XIII – a  –    Piatra Neamț,  România, 2022

REGULAMENT

Asociația Culturală Star, organizează în perioada 17 – 21 august 2022 Festivalul Internațional VOLARE, ediția a XIII- a  Piatra Neamț.

Festivalul VOLARE este un concurs de interpretare și creație. Concursul își propune să încurajeze creația de cântece pentru copii și să contribuie la descoperirea și lansarea de tineri interpreți de muzică ușoară, români și străini. Totodată festivalul își propune să readucă în atenția turiștilor români și străini zona Neamțului și a  Moldovei, iar România să fie cunoscută și apreciată peste hotare.  

După peste an de absență de pe scene, copii, adolescenții și tinerii artiști simt nevoia unei reacomodări cu scena, sala de spectacol și cu evoluția în fața publicului. Tocmai de aceea am hotărât ca în cadrul acestei ediții să le oferim posibilitatea să cânte mai mult ca de obicei. Pentru asta aducem o nouă secțiune.

Secțiunile festivalului-concurs sunt:

INTERPRETARE

categoria grupuri,

categoria individual – cinci categorii de vârstă: 5 – 7 ani8 – 9 ani, 10-11 ani, 12 – 14 ani, 15 – 17 ani, 18 – 25 ani,

CREAȚIE secțiunea pentru copii, secțiunea pentru adolescenți, secțiunea tineri, secțiunea grupuri.

SECȚIUNI SPECIALE:

secțiunea „Zbor spre normalitate” – în vremuri complicate avem nevoie de lumina cântecului și de zâmbet suav de copil sau de adolescent/tânăr. În funcție de numărul de concurenți înscriși se vor stabili categoriile de vârstă și tipurile de premii acordate.

secțiunea „În memoriam Marcel Iorga” – Concurenții acestei secțiuni vor interpreta o melodie compusă de maestrul Marcel IorgaÎn funcție de numărul de concurenți înscriși se vor stabili categoriile de vârstă și tipurile de premii acordate.


La secțiunile interpretare/secțiuni speciale pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă se vor acorda premii (trofeul categoriei, locul I, II, III), mențiuni și premii speciale. Trofeul Internațional VOLARE  se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de vârstă, care prin evoluția sa va reuși să se evidențieze în mod cu totul deosebit.

La secțiunea CREAȚIE se vor premia atât concurenții care prezintă melodia cât și compozitorul și textierul cu premiile I, II, III, mențiune.

 Secțiunea  INTERPRETARE

Cântecul să corespundă particularităților de vârstă (melodie și text),

Evoluția să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul,

Intonație, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie vocală – să fie foarte bune

Stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului

Costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei.


SE ADMIT PIESE DIN ALTE GENURI MUZICALE la secțiunea „Zbor spre normalitate” și În memoriam Marcel Iorga

Secțiunea  CREAȚIE

Participă la creație numai piesele care sunt in primă auditie;

Compozitorul melodiei va trimite o declarație pe proprie răspundere în acest sens ;

Melodia și textul să exprime aspirațiile concurenților;


 Selecție Interpretare /Secțiuni Speciale

      Fiecare concurent va trimite minim două piese înregistrate format mp3, pozitiv sau link-uri din spectacole/festivaluri, finaliștii vor trimite negativul piesei selectate și acordul scris al compozitorului.

            Dosarul CONCURENTULUI pentru selecție va cuprinde următoarele materiale denumite astfel:

  Nume prenume – Fișă de înscriere

  Nume prenume – Copie certificat de naștere/carte de identitate/Pașaport

  Nume prenume – Fotografie color, în prim plan, pe suport jpeg, fără microfon sau alte accesorii

  Nume prenume concurent – titlul melodiei – pozitiv.mp3 sau link-uri din spectacole/festivaluri

  Nume prenume – Declarație prima audiție

Copie chitanță DONAȚIE (pentru organizarea manifestării) suma de 300 lei/ prima secțiune  + comisionul bancar. La categoria grupuri, suma donată va fi de 150 lei/membru. În cazul participării concurentului la mai multe secțiuni, donația va fi completată cu câte 180 lei pentru fiecare secțiune ( a doua, a treia, a patra).


În acest an concurenții care transmit dosarul pentru participare completat vor avea șansa interpretării în concurs a melodiei pe care o doresc ( conform documentelor transmise) în ordinea înscrierii.

Numărul de concurenți pe fiecare categorie de vârstă va fi stabilit de juriul de selecție în funcție de calitățile vocale ale concurenților și de melodiile propuse.

CONDIȚII GENERALE

Se admit cântece de largă circulație din repertoriul național și internațional al adulților ( cover ) numai cu acordul titularului drepturilor de autor sau o declarație a părintelui interpretului prin care își asumă răspunderea pentru cesionarea drepturile de autor.

Nu se vor prezenta în concurs alte piese decât cele admise ca urmare a selectiei.

În cadrul finalei festivalului aceeași melodie nu poate fi interpretată de mai mulţi concurenţi la aceeași grupă de vârstă din cadrul aceleiași secțiuni.

Negativele pot conține și backing vocal, dar realizat pe o linie melodică diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).

Concurentul trebuie să dețină acordul scris al compozitorului și textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare în timpul și după desfășurarea festivalului.

Materialele pentru secțiunea interpretare și secțiunile speciale ale festivalului vor fi transmise până la data de 25.06.2022, excepție face secțiunea de creație, termenul maxim de recepționare a melodiilor la secțiunea creație fiind 15.07.2022.

 Rezultatele selecției melodiilor sectiunii de interpretare vor fi afișate pe site-ul festivalului www.festivalvolare.ro, facebook volare denisa stoian  până la data de 10 iulie 2022.

Rezultatele selecției sectiunii de creație vor fi afișate pe site-ul festivalului www.festivalvolare.ro, facebook volare denisa stoian  până la data de 01 august 2022

 CONCURS ( FAZA FINALĂ): 18—19 – 20.08.2022.

Finaliștii vor trimite acordul compozitorului (formularele sunt anexate la sfârșitul regulamentului)/declarație pe proprie răspundere în cazul melodiilor internaționale.

Dosarul FINALISTULUI va cuprinde următoarele materiale denumite astfel:,

Nume prenume – titlul melodiei – negativ.mp3

Nume prenume – Acord compozitor/Declaratie proprie raspundere (cover)


Desfășurarea festivalului va respecta condițiile impuse de legislație vis-a-vis de COVID-19, dar și de evoluția la nivel național și internațional a pandemiei provocate de Coronavirus. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile privind desfășurarea Festivalului Internaţional de Muzică Volare, ediția a XIII-a,2022. Pentru o mai bună igienă, concurentilor li se va recomanda să vină cu manșonul propiu de protecție pentru  microfon.

 OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR: 

 să respecte prevederile prezentului regulament;

 să trimită în timp util documentele  necesare înscrierilor, negativele şi pozitivele sau link-urile cu înregistrările video pe e-mail;

 să transmită donațiile,

 să respecte condițiile impuse de legislație vis-a-vis de COVID-19, dar și de evoluția la nivel național și internațional a pandemiei provocate de Coronavirus

 să păstreze liniştea pe toată durata concursului;

 să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere;

 cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi

 să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea;


 OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:

– asigură:

repetiţii pentru acomodarea cu sonorizarea

toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital etc.);

servicii hoteliere pentru juriu, prezentator, echipa tehnică, etc.


– nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol;

– se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea.  

 DREPTURI DE ÎNREGISTRARE ŞI DIFUZARE

Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice ale concurenţilor aparţin Asociației Culturale Star Piatra Neamț.

 JURIUL 

Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti și internaționale.

Notarea în concurs se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare: calităţi vocale, intonaţie, interpretare, ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, dificultatea piesei şi alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.

Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.

Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.

 Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe site-ul www.festivalvolare.ro.

Contul Asociației Culturale Star este: RO95BTRL02801205D13025XX Banca Transilvania SUCURSALA Piatra – Neamț, ( sumele transmise drept DONAȚIE fiind folosite doar in scopul organizarii si desfasurarii in bune conditii a acestei manifestari: inchiriere scenă, sonorizare, lumini, ecrane led, juriu, trofee, distincții si premii). 

Ținuta de gală a concurenților este obligatorie în prima zi de festival, în ziua evoluției fiecărui concurent și în ziua de gală.

Deciziile juriului de selecție și de concurs sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

În cazul în care un concurent nu se prezintă în finala festivalului, suma donată nu se returnează.

 Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine eliminarea din concurs.

Referitor la oportunitățile privind cazarea și masa vor fi comunicate în funcție de  variantele disponibile în mun. Piatra Neamț și în împrejurimi. De ex: Hotel Ceahlau – www.hotelceahlau.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul festivalului – 0040722481419 sau prin internet la adresa de email: festivalvolare@yahoo.com ; WEB: www.festivalvolare.ro : facebook: volare denisa stoian

Regulamentul şi Fişa de înscriere pot fi descărcate în format PDF/DOC de pe site-ul www.festivalvolare.ro

 Programul zilelor de repetitii și de concurs vor fi afisate pe site-ul festivalului.

Pentru orice nelamurire contactati organizatorii.

ORGANIZATORII  FESTIVALULUI  UREAZĂ 

TUTUROR  PARTICIPANȚILOR  MULT  SUCCES!